Locations for CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT MINH 1
10.86182 106.66171 0 0 106.66171,10.86182