Định hướng phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo

Hãy cùng Định hướng phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo!

Để đạt được mục tiêu này, cần phải có sự hợp tác và đồng hành của cộng đồng. Chúng tôi cần phải nâng cao nhận thức về việc thu mua phế liệu, đảm bảo các quy định của pháp luật và các quy định về môi trường, và đặc biệt là cần phải tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia thu mua phế liệu.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo. Hãy cùng tham gia vào chương trình thu mua phế liệu của chúng tôi tại https://phelieunhatminh.com/ để góp phần xây dựng một môi trường bền vững hơn cho tương lai!

Giới thiệu

Định hướng phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo là một công việc quan trọng để hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách và các biện pháp cần được thiết lập để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thu mua phế liệu trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách và các biện pháp cần được thiết lập để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thu mua phế liệu trong thời gian tới. Việc định hướng phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển hệ thống thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023

Đến năm 2023, Hệ thống Thu mua Phế liệu Bền Vững sẽ được phát triển và cải thiện để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc giải quyết vấn đề phát sinh từ phế liệu. Hệ thống sẽ bao gồm các công nghệ tiên tiến và các dịch vụ để hỗ trợ việc thu mua phế liệu.

Các công nghệ sẽ được phát triển để hỗ trợ việc thu mua phế liệu. Các công nghệ này bao gồm các công nghệ phân tích dữ liệu, công nghệ định vị, công nghệ nhận dạng và công nghệ máy tính nhúng. Những công nghệ này sẽ giúp cho việc thu mua phế liệu trở nên hiệu quả hơn và đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao hơn.

Hệ thống cũng sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc thu mua phế liệu. Các dịch vụ này bao gồm các dịch vụ tư vấn, dịch vụ giải pháp, dịch vụ đầu tư, dịch vụ phân tích và dịch vụ tài chính. Những dịch vụ này sẽ giúp cho việc thu mua phế liệu trở nên dễ dàng hơn và giúp cho các doanh nghiệp và cá nhân đạt được hiệu quả cao hơn.

Hệ thống Thu mua Phế liệu Bền Vững sẽ được phát triển để giúp các doanh nghiệp và cá nhân giải quyết vấn đề phát sinh từ phế liệu. Hệ thống sẽ bao gồm các công nghệ tiên tiến và các dịch vụ hỗ trợ việc thu mua phế liệu. Điều này sẽ giúp cho việc thu mua phế liệu trở nên hiệu quả hơn và đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao hơn. Do đó, Hệ thống Thu mua Phế liệu Bền Vững sẽ là một bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề phát sinh từ phế liệu đến năm 2023.

Tối ưu hóa các quy trình thu mua phế liệu bền vững

Tối ưu hóa các quy trình thu mua phế liệu bền vững là một trong những nỗ lực quan trọng để giúp đảm bảo rằng các nguồn phế liệu được thu mua và sử dụng một cách hiệu quả và bền vững. Điều này cũng giúp giảm thiểu tác động của các hoạt động thu mua phế liệu đối với môi trường.

Để tối ưu hóa các quy trình thu mua phế liệu bền vững, các doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

1. Xác định nguồn phế liệu: Để thu mua phế liệu bền vững, các doanh nghiệp cần phải xác định nguồn phế liệu có thể sử dụng. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm các nguồn phế liệu có thể tái chế, các nguồn phế liệu có thể sử dụng lại hoặc các nguồn phế liệu mới.

2. Xây dựng quy trình thu mua phế liệu: Sau khi đã xác định nguồn phế liệu, các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình thu mua phế liệu bền vững. Quy trình này cần bao gồm các bước như xác định các nhà cung cấp phế liệu, xác định các tiêu chuẩn phế liệu, xác định các điều kiện thu mua phế liệu và xây dựng hệ thống đánh giá nhà cung cấp phế liệu.

3. Đánh giá nhà cung cấp phế liệu: Để đảm bảo rằng các nguồn phế liệu được thu mua là bền vững, các doanh nghiệp cần đánh giá các nhà cung cấp phế liệu. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá các tiêu chuẩn phế liệu của nhà cung cấp, đánh giá các quy trình thu mua phế liệu của nhà cung cấp và đánh giá các quy trình thu mua phế liệu bền vững của nhà cung cấp.

4. Xây dựng hệ thống đánh giá nhà cung cấp phế liệu: Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp phế liệu được đánh giá một cách chính xác, các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống đánh giá nhà cung cấp phế liệu. Hệ thống này cần bao gồm các bước như đánh giá các tiêu chuẩn phế liệu của nhà cung cấp, đánh giá các quy trình thu mua phế liệu của nhà cung cấp và đánh giá các quy trình thu mua phế liệu bền vững của nhà cung cấp.

5. Đảm bảo tính bền vững của phế liệu: Cuối cùng, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng phế liệu được thu mua là bền vững. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra các tiêu chuẩn phế liệu, kiểm tra các quy trình thu mua phế liệu và kiểm tra các quy trình thu mua phế liệu bền vững.

Tối ưu hóa các quy trình thu mua phế liệu bền vững là một trong những nỗ lực quan trọng để giúp đảm bảo rằng các nguồn phế liệu được thu mua và sử

Nâng cao hiệu quả sử dụng phế liệu bền vững

Nâng cao hiệu quả sử dụng phế liệu bền vững là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu sự tốn kém và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực. Phế liệu bền vững có thể được sử dụng lại nhiều lần và có thể được dùng để tạo ra các sản phẩm mới. Việc sử dụng phế liệu bền vững có thể giúp giảm thiểu số lượng rác thải được phát sinh và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng phế liệu bền vững, các doanh nghiệp cần phải có một kế hoạch phân phối phế liệu bền vững. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thu thập phế liệu bền vững từ các nguồn có thể sử dụng lại và phân phối chúng cho các nhà cung cấp phế liệu. Điều này sẽ giúp giảm thiểu số lượng phế liệu mới được sản xuất và cũng giúp giảm thiểu số lượng rác thải được phát sinh.

Các doanh nghiệp cũng cần phải có một kế hoạch sử dụng phế liệu bền vững. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phế liệu bền vững trong quá trình sản xuất của họ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu số lượng phế liệu mới được sản xuất và cũng giúp giảm thiểu số lượng rác thải được phát sinh.

Các doanh nghiệp cũng cần phải có một kế hoạch phân phối phế liệu bền vững. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân phối phế liệu bền vững cho các nhà cung cấp phế liệu. Điều này sẽ giúp giảm thiểu số lượng phế liệu mới được sản xuất và cũng giúp giảm thiểu số lượng rác thải được phát sinh.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cũng cần phải có một kế hoạch quản lý phế liệu bền vững. Điều này có thể được thực hiện bằng cách quản lý phế liệu bền vững một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nguồn gốc của phế liệu bền vững và cũng giúp họ tối ưu hóa sử dụng phế liệu bền vững.

Xây dựng mô hình thu mua phế liệu bền vững

Xây dựng mô hình thu mua phế liệu bền vững là một phương pháp quan trọng để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Nó cung cấp một cách thức để các doanh nghiệp thu mua phế liệu và sử dụng nó để phát triển các sản phẩm có ích.

Mô hình thu mua phế liệu bền vững bao gồm các bước sau:

1. Tìm kiếm phế liệu: Để bắt đầu, các doanh nghiệp cần tìm kiếm phế liệu có thể thu mua. Điều này có thể được thực hiện bằng cách liên lạc với các cơ quan chức năng, các cơ sở chế biến thực phẩm, các cơ sở xử lý rác thải và các cơ sở sản xuất khác.

2. Thu mua phế liệu: Sau khi tìm được phế liệu, các doanh nghiệp cần thu mua nó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách liên lạc với các nhà cung cấp phế liệu và thỏa thuận về giá và các điều khoản khác.

3. Xử lý phế liệu: Sau khi thu mua phế liệu, các doanh nghiệp cần xử lý nó để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công nghệ xử lý phế liệu như là sấy, đốt, nén, làm sạch và các công nghệ khác.

4. Sử dụng phế liệu: Sau khi xử lý, phế liệu có thể được sử dụng để phát triển các sản phẩm có ích. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phế liệu để tạo ra các sản phẩm mới hoặc để cải thiện các sản phẩm hiện có.

Mô hình thu mua phế liệu bền vững là một phương pháp quan trọng để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Nó cung cấp một cách thức để các doanh nghiệp thu mua phế liệu và sử dụng nó để phát triển các sản phẩm có ích. Mô hình này cũng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và có thể giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.

Tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia vào thu mua phế liệu bền vững

Tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia vào thu mua phế liệu bền vững là một trong những giải pháp hữu ích để giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường. Nó cũng cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp để họ có thể tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn và giảm thiểu việc sử dụng nguồn tài nguyên mới.

Để thu mua phế liệu bền vững, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một số bước quan trọng. Đầu tiên, họ cần phải định cấu hình các hệ thống thu mua phế liệu bền vững của họ. Điều này bao gồm việc xác định những loại phế liệu mà họ muốn thu mua, những điều kiện và điều kiện mà họ sẽ thực hiện để thu mua phế liệu, và những giá trị của phế liệu mà họ sẽ thanh toán.

Sau khi đã định cấu hình hệ thống thu mua phế liệu bền vững, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một số bước để thu mua phế liệu. Điều này bao gồm việc tìm kiếm những nguồn phế liệu, đảm bảo rằng phế liệu được thu mua là phù hợp với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, và thanh toán cho phế liệu.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một số bước để xử lý phế liệu mà họ đã thu mua. Điều này bao gồm việc phân tích phế liệu để xác định những loại phế liệu mà họ có thể sử dụng, và các bước tiếp theo để sử dụng phế liệu.

Tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia vào thu mua phế liệu bền vững cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp để tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn và giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường. Nó cũng cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp để họ có thể tạo ra các giải pháp bền vững hơn và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn tài nguyên.

Với định hướng phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững đến năm 2023 và những năm tiếp theo, các nhà quản lý và các nhà thầu phụ đã thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành. Các biện pháp này bao gồm cải thiện các tiêu chuẩn quản lý, cải thiện các quy trình thu mua phế liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phế liệu và phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường. Những biện pháp này sẽ giúp ngành thu mua phế liệu phát triển bền vững trong những năm tới.

Tổng kết

Năm 2023 là mục tiêu để đạt được mục tiêu phát triển ngành thu mua phế liệu bền vững. Các hoạt động như tăng cường quy trình thu mua, tối ưu hóa các hoạt động vận hành, phát triển nguồn lực sẽ được thực hiện để đạt được mục tiêu này.

Chì (Pb) là gì? Đặc điểm, tính chất & ứng dụng của chì

 ⭐ Tin tức về bảng báo giá phế liệu được cập nhật nhanh⭐ Phương tiện hiện đại, máy móc vận hành êm
⭐ Nhận thanh lý mọi đơn hàng phế liệu⭐ Đánh giá phế liệu chính xác
⭐ Qúy khách nhận tiền hàng 1 lần duy nhất⭐ Công ty Nhật Minh hoạt động có đầy đủ mọi giấy phép
⭐ Mở nhiều đại lý thu mua phế liệu trên toàn quốc⭐ Ngoài hotline, quý khách có thể liên hệ cho chúng tôi qua những nền tảng: zalo, facebook, viber…

Chì là một kim loại từ hàng ngàn năm trước đã được con người sử dụng vì tính tiện ích của nó, dễ dàng tách chiết và gia công. Vậy khái niệm kim loại chì là gì? Chúng có tính chất hóa học, vật lý & ứng dụng trong đời sống ra sao? Hãy cùng Phế liệu Nhật Minh chúng tôi tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết sau đây bạn nhé!

CHI PB LA GI

Định nghĩa kim loại chì?

Chì có ký hiệu là Pb. Một trong những dạng kim loại nặng và sẽ làm gây nhiễm độc, ảnh hưởng trực tiếp cho con người, nhất đối với trẻ em. Xét nghiệm có liên quan đến chì là kẽm – protoporphyrin. Chì được sử dụng để tạo hình vì có đặc tính mềm, dẻo

Số nguyên tử của chì trong bảng tuần hoàn hóa học là 82 và hóa trị thông dụng là II, có khi IV. Trong toàn bộ các nguyên tố bền, thì đây là kim loại có chỉ số nguyên tố đứng cao nhất. Màu sắc ban đầu của nó là màu trắng xanh, thế nhưng sẽ bắt đầu xỉn màu và dần chuyển sang màu xám sau khi nó tiếp xúc với quá nhiều với ánh sáng không khí. 

Tính chất vật lý & hóa học của kim loại chì

Tính chất vật lý

Chì có màu bạc, nhìn rất sáng, rất mềm cho nên dễ dàng uốn nắn. So với các kim loại khác, tính dẫn điện của chúng yếu hơn. Nổi bật là chống ăn mòn cao nên chì thường được dùng để chứa chất ăn mòn như là Axit sunfuric. Bên cạnh đó nhờ tính dễ dát mỏng, chì cũng được sử dụng khá phổ biến trong nhiều công trình xây dựng, cụ thể làm các tấm phủ.

Bột chì dễ cháy trong không khí, khi cháy sẽ tạo ra ngọn lửa màu trắng xanh, kèm theo đó là khói rất độc

KIM LOAI CHI PHE LIEU

Tính chất hóa học 

Tính khử của kim loại chì yếu, vậy nên chì không bị oxi hóa khi ở nhiệt độ thường. Trong trường hợp chúng ở nhiệt độ cao sẽ bị oxi hóa tạo thành lớp chì oxit mỏng. Với lớp oxit này mà chì được oxit bảo vệ & không bị oxy hóa tiếp.

Chì không tác dụng cùng với axit sunfuric & axit clohidric. Chì chỉ phản ứng & hòa tan được trong axit nitric tạo ra một dung dịch chứa Pb(NO3)2 & tự giải phóng khí nitơ oxit. Nó không tác dụng được với nước, tuy nhiên trong điều kiện có thêm yếu tố không khí, chì bị nước ăn mòn tạo ra Pb(OH)2.

Trạng thái tự nhiên

Kim loại chì có tồn tại ở trong tự nhiên nhưng lại ít gặp. Chì (pb) thường được tìm thấy nhiều nhất ở dạng quặng cùng với bạc, kẽm, phổ biến nhất là đồng. Nó được thu hồi cùng với các kim loại này. Khoáng chì chủ yếu là galena (PbS), trong đó chiếm 86,6% khối lượng chì. Các dạng khoáng chứa chì như cerussite & anglesite.

Điều chế

 • Quặng sunfua của chì đốt cháy chủ yếu tạo ra oxit, hỗn hợp sunfat, silicat & những kim loại khác có ở trong quặng. 
 • Quá trình đốt cháy và khử trong lò cao bằng chính than cốc sẽ tách được chì oxit
 • Phương trình phản ứng: PbO + CO →  Pb + CO2

Chì có những ứng dụng nào?

Tuy là một kim loại có tính độc hại cao, tuy nhiên ngày nay chì đã được nhà khoa học nghiên cứu & đồng thời đưa vào dùng rất nhiều trong đời sống:

 • Trong những chiếc bình ắc quy mà nhiều dòng xe thường sử dụng, kim loại chì là nguyên liệu không thể thiếu
 • Chì là một thành phần quan trọng của ống nhựa PVC.
 • Ứng dụng chì để làm chất nhuộm trắng có trong sơn.
 • Chì được dùng như một thành phần tạo màu trong quá trình tráng men, nhất là màu đỏ, màu vàng.
 • Trong lĩnh vực quân sự: Chì được sử dụng để làm những tấm ngăn để chống đạn & phóng xạ hạt nhân.

UNG DUNG CUA CHI

Đối với con người & môi trường, chì có những độc hại gì?

Đối với con người

Khi tiếp xúc trực tiếp với con người, chì mang đến nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người. Một số dấu hiệu điển hình như: có thể gây rối loạn cho cơ thể, não bộ, hệ thần kinh bị tổn thương nặng, thậm chí gây vô sinh.

Giống với thủy ngân, chất độc chì dễ tích tụ ở trong xương và mô mềm, gây ngộ độc cho máu. Dù là nó chỉ tiếp xúc với mức độ cực kỳ thấp, nhưng ảnh hưởng của kim loại này có khả năng làm giảm đi vĩnh viễn khả năng nhận thức tốt của trẻ em.

Đối với môi trường sống

Các loại phế liệu chứa chì được con người thải ra môi trường trong quá trình sinh hoạt, hoạt động sản xuất hàng hóa,.. không được xử lý nên có thể pha lẫn theo dòng nước, nó bắt đầu ngấm vào đất, gây ô nhiễm nguồn nước. Lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của thực vật và động vật.

PHE LIEU CHI

Bảng báo giá phế liệu chì hôm nay

Bảng báo giá thu mua của chì ( pb) phế liệu cũng giống như những phế liệu khác; nó phụ thuộc nhiều vào thị trường ở nước ngoài, đơn vị thu mua trực tiếp, chủng loại & số lượng, địa điểm,..

Hiện nay công ty thu mua chì phế liệu Nhật Minh update báo giá mới nhất hôm nay để quý khách hàng cùng nhau tham khảo:

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Khi bạn muốn thanh lý phế liệu chì, sắt, nhôm, inox, máy móc,.. trực tiếp tại nhà ở, công ty, xí nghiệp => xin hãy liên hệ ngay với công ty Nhật Minh: 0933383678 – 0976446883. Chúng tôi sẽ tiến hành thu mua nhanh nhất, không để quý khách đợi chờ lâu

Toàn bộ những thông tin vừa rồi đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ về kim loại chì. Hy vọng sẽ giúp quý vị có được nhiều kiến thức mới bổ ích. Nếu còn điều gì băn khoăn hãy truy cập ngay vào website: https://phelieunhatminh.com/ để được nhân viên tư vấn bạn nhé!

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Thu mua xà gồ cũ

Thu mua xà gồ cũ là một trong những mối quan tâm của rất nhiều người khi đang sở hữu những tấm xà gồ còn tốt và mong muốn bán đi để thu lại 1 phần tiền đã bỏ ra trước đó. Bởi lẽ, nếu không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa đơn vị thu mua này hẳn bạn sẽ gặp nhiều lúng túng khi chọn lựa đơn vị thu mua.

Phế liệu Nhật Minh chính là đơn vị thu mua phế liệu hàng đầu tại Tphcm có nhiều ưu điểm nội bật.

❇ Công ty thu mua Phế liệu Nhật Minh ✅ Chuyên thu mua phế liệu với giá cao, số lượng lớn, tận nơi các loại phế liệu công nghiệp, phế liệu đồng, chì, sắt thép, hợp kim, nhôm nhựa, giấy, máy móc cũ hỏng …
❇ Lịch làm việc linh hoạt✅ Chúng tôi làm việc 24h/ngày, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ giúp khách hàng chủ động về thời gian hơn
❇ Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất✅ Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo
❇ Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay✅ Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Hãy tham khảo ngay những thông tin dưới đây để có được cho mình những phương hướng chọn lựa đơn vị thu mua tốt nhất nhé!

THU MUA XÀ GỒ CŨ, THU MUA XA GO CU

Dịch vụ Thu mua xà gồ cũ giá cao – Phế liệu Nhật Minh

Xà gồ là gì?

Xà gồ là sản phẩm được dùng nhiều trong xây dựng, nội thất nhà cửa. Đặc tính nổi bật của xà gồ.

Xà gồ qua thời gian sử dụng. Dưới tác động của thời tiết và các yếu tố bên ngoài. Chúng dễ bị cong võng,  mối mọt. Khi chúng không còn đảm bảo chất lượng cũng như thẩm mỹ.

Người ta thường chọn cách thanh lý xà gồ cũ đã qua sử dụng. Để thay thế bằng xà gồ mới. Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng. Cũng như thu về nguồn tài chính hấp dẫn.

Thu mua xà gồ cũ tại TPHCM có giá dao động như thế nào?

Xà gỗ cũ là loại phế liệu tương đối phổ biến. Sau khi được tái chế. Chúng có thể tạo thành những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn. Dù vậy, để biết  chính xác thanh lý xà gồ cũ giá bao nhiêu. Thì cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Cụ thể như:

Chất lượng xà gồ:

Xà gồ cũ đã qua sử dụng sẽ có chất lượng tốt xấu khác nhau. Dẫn đến mức giá thu mua cũng sẽ khác nhau. Thông thường, chất lượng càng tốt, mức giá thanh lý xà gồ cũ càng cao và ngược lại.

Số lượng:

Thu mua xà gồ cũ số lượng lớn. Sẽ khác với giá thua mua số lượng nhỏ lẻ.

Thời điểm thanh lý xà gồ cũ:

Cần căn cứ vào biến động giá lên xuống của thị trường. Không phải mọi thời điểm thanh lý đều có mức giá giống nhau.

Đơn vị thu mua:

Để quá trình bán xà gồ cũ được diễn ra nhanh & thuận lợi. Thì việc chọn lựa đơn vị thu mua xà gồ cũ tại TPHCM là rất quan trọng.

Bạn sẽ nhận được dịch vụ chuyên nghiệp, mức giá thu mua tốt. Khi và chỉ khi chọn đúng địa chỉ uy tín. Nếu vô tình chọn nhầm đơn vị kém chất lượng. Hoặc mua bán qua trung gian, cò mồi. Tất nhiên, mức giá thanh lý xà gồ cũ tại TPHCM sẽ thấp hơn rất nhiều.

Tìm đến những đơn vị thu mua xà gồ cũ có uy tín Nếu bạn không có quá nhiều am hiểu về việc chọn lựa đơn vị thu mua các sản phẩm gỗ, xà gồ thì cách tốt nhất đó chính là tìm đến những địa chỉ có thương hiệu, uy tín lâu năm để liên hệ bán.

Bởi lẽ, những đơn vị thu mua xà gồ cũ giá cao  phần nào sẽ đảm bảo cho bạn mức giá tốt và cách thức thu mua nhanh gọn, thanh toán ngay sau khi thu mua,… Bạn có thể tham khảo những thương hiệu uy tín bằng việc tìm kiếm trên Internet hoặc lắng nghe lời khuyên từ những người đã sử dụng dịch vụ này.

Tốt nhất là hãy liên hệ và tham khảo với từng đơn vị thu mua để được tư vấn đầy đủ các thông tin cần thiết nhất.

Nên xem xét kỹ càng bảng giá khi thu mua xà gồ cũ

Mức giá của mỗi một sản phẩm xà gồ cũ thường không cố định mà có sự dao động phụ thuộc vào chất liệu gỗ, thời điểm bán hay đơn vị bán.

Chính vì vậy, để chắc chắn rằng mình không bán sản phẩm một cách quá rẻ thì bạn hãy tham khảo những bảng giá được các đơn vị thu mua để có thể đưa ra cho mình những lựa chọn tốt nhất.

Hiện nay trên thị trường mức giá mà các công ty lớn thu mua xà gỗ cũ thường cao hơn khá nhiều so với các cá nhân thu mua nhỏ lẻ.

Điều này được lý giải bởi họ sẽ trực tiếp thu mua nên mức giá chắc chắn sẽ cao hơn so với các cá nhân thu mua và sau đó bán lại cho các công ty.

Lựa chọn địa chỉ thu mua xà gồ cũ chuyên nghiệp

Xà gồ cũ thường là những sản phẩm cồng kềnh, nặng và khó để tháo dỡ. Do đó, khi chọn lựa các đơn vị thu mua xà gồ cũ bạn nên tìm đến những đơn vị có cách thức thu mua chuyên nghiệp. Tức là có các nhân viên tháo dỡ, phân loại giàu kinh nghiệm, khỏe mạnh và tháo vát.

Điều này sẽ giúp hạng mục cần bán của bạn nhanh chóng được giải tỏa, sớm thanh toán tiền và hoàn thành việc thu mua trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài ra, những đơn vị thu mua xà gỗ chuyên nghiệp cũng sẽ dành cho bạn những tư vấn tuyệt vời nhất để có thể nhanh chóng tiến hành bán xà gỗ cũ.

Hiện nay trên thị trường, thu mua phế liệu Nhật Minh là đơn vị chuyên thu mua các dòng sản phẩm xà gồ cũ cực chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng tốt đáng để bạn tham khảo chọn mua.

Bằng việc liên hệ với Nhật Minh, bạn sẽ nhận được các tư vấn tốt nhất về toàn bộ quá trình thu mua cũng như bảng giá thu mua xà gồ cũ tốt nhất.

Thu mua xà gồ cũ Phế liệu Nhật Minh

Tự hào là đơn vị thực hiện dịch vụ thu mua lâu năm với sự cam kết và đảm bảo hài lòng khách hàng, Nhật Minh chắc chắn sẽ khiến bạn yêu thích và đánh giá cao khi sử dụng dịch vụ.

Nhật Minh Chuyên thu mua các loại phế liệu đồng, sắt thép, nhôm, linh kiện điện tử, niken, chì, hợp kim,… Hoạt động 24/7 công khai bảng giá phế liệu và cập nhật giá phế liệu mới nhất mỗi ngày để khách hàng có thể nắm rõ.

Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất hôm nay được Phế liệu Nhật MInh cập nhật liên tục tại : https://phelieunhatminh.com/thu-mua-phe-lieu-Tphcm/

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0933 383 678 – 0976446883 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé.

Sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng chính là động lực để Phế liệu Nhật Minh chúng tôi ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn. Cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

* Nhận thu mua phế liệu xà gồ cũ  các loại

Công ty thu mua Phế liệu Nhật Minh nhận thu mua xà gồ cũ phế liệu các loại. Bao gồm: phế liệu xà gồ sắt, thép, kim loại..v.v..

* Quy trình thu mua nhanh chóng

Quy trình thu mua xà gồ cũ tại Phế liệu Nhật Minh diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Ngay khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ đến tận nơi khảo sát và báo giá. 2 bên thỏa thuận thành công sẽ tiến hành thu mua nhanh gọn với sự trợ giúp của máy móc, xe chở,…

* Giá thành thu mua phế liệu xà gồ cũ cao

Chúng tôi đưa ra mức giá thu mua cao. Khi hợp tác với Phế liệu Nhật Minh, bạn sẽ không cần phải lo lắng tình trạng bị ép giá. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán nhanh chóng, tận nhà ngay khi phế liệu được vận chuyển lên xe.

* Thu mua xà gồ cũ phế liệu mọi lúc, mọi nơi

Với quy mô lớn, nhiều đại lý thu mua có mặt ở khắp các tỉnh thành, Phế liệu Nhật Minh nhận thu mua xà gồ sắt thép kim loại cũ mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi không ngại số lượng ít nhiều hay khoảng cách địa lý, thời gian.

* Dọn dẹp sau khi thu mua

Đặc biệt, sau khi hoàn tất quá trình thu mua phế liệu, đội ngũ nhân viên Phế liệu Nhật Minh sẽ tiến hành hỗ trợ khách hàng dọn dẹp, trả lại không gian sạch sẽ.

Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh

THU MUA XÀ GỒ CŨ, THU MUA XA GO CU

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin & báo giá tham khảo

Công ty sẽ nhận thông tin từ khách hàng hoặc người môi giới & đưa thông tin báo giá tham khảo cho khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và thuận lợi hơn cho quá trình giao dịch.

Bước 2 – Khảo sát bãi phế liệu và báo giá cụ thể: 

Công ty cử nhân viên đến khảo sát trực tiếp tại bãi thu mua phế liệu.  Sau đó sẽ đưa ra mức giá cụ thể, chi tiết nhất. Lúc này, nhân viên sẽ tiến hành phân loại, định giá phế liệu một cách cụ thể. Để khách hàng nắm rõ. 

Bước 3 – Chốt giá và ký hợp đồng: 

Sau khi khách hàng đồng ý với giá thành đưa ra. Cả hai bên sẽ tiến hành chốt giá và ký kết hợp đồng. Mọi thông tin có liên quan đều sẽ được đề cập trong hợp đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Bước 4 – Tiến hành bốc xếp & vận chuyển thu mua phế liệu  giá cao:

Nhân viên của công ty tiến hành bốc xếp và vận chuyển phế liệu về kho thu mua. Công ty sẽ cho xe và các công cụ cần thiết đến để thu gom phế liệu nhanh chóng.

Bước 5 – Tiến hành thanh toán – chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Nhật Minh: 

Hoàn tất công việc, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và thanh toán cho khách hàng. Bằng bất cứ hình thức nào có lợi nhất cho cả đôi bên. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

Quy trình thu mua phế liệu của Công ty Thu Mua Phế liệu Nhật Minh được thể hiện chi tiết trong hợp đồng đã ký. Khi quý khách hàng đồng ý với mức giá của chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Công ty thu mua phế liệu TPHCM – Phế liệu Nhật Minh cam kết thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng đã ký trước đó, tôn trọng khách hàng với mức cao nhất, sẵn sàng bồi thường những thiệt hại nếu có vi phạm hợp đồng.

Vựa phế liệu Nhật Minh chuyên Thu mua phế liệu Tphcm: 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ “Thu mua xà gồ cũ để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tại địa chỉ sau

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0933 383 678 – 0976 446 883
Website: https://phelieunhatminh.com/
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Những lợi ích của việc sử dụng đồng tái chế trong sản xuất và xây dựng?

Việc sử dụng đồng tái chế trong sản xuất và xây dựng đem lại nhiều lợi ích cho môi trường và kinh tế như sau:

 1. Tiết kiệm tài nguyên: Việc sử dụng đồng tái chế giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên vì không cần phải khai thác quặng đồng mới.

 2. Giảm thiểu ô nhiễm: Việc sản xuất đồng từ quặng đồng mới gây ra nhiều khí thải độc hại và tiêu tốn nhiều năng lượng. Sử dụng đồng tái chế giảm thiểu được lượng khí thải và tiêu tốn ít năng lượng hơn.

 3. Giảm thiểu lượng rác thải: Việc tái chế đồng giúp giảm thiểu lượng rác thải được tạo ra trong quá trình sản xuất và xây dựng.

 4. Giảm chi phí: Giá thành của đồng tái chế thường thấp hơn so với đồng mới, giúp giảm chi phí sản xuất và xây dựng.

 5. Tăng thu nhập cho người nuôi cấy phế liệu: Việc thu mua và tái chế phế liệu đồng tạo ra thu nhập cho các hộ gia đình và những người có nhu cầu bán phế liệu đồng.

Tóm lại, việc sử dụng đồng tái chế trong sản xuất và xây dựng đem lại nhiều lợi ích về môi trường và kinh tế, đồng thời cũng là cách giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của con người đến thiên nhiên.

>>> Thu mua phế liệu đồng <<<<

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐỒNG TÁI CHẾ TRONG SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG?

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐỒNG TÁI CHẾ TRONG SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG?

“Công Ty Phế Liệu Nhật Minh – Giải Pháp Cho Xử Lý Phế Liệu và Bảo Vệ Môi Trường Tại Miền Nam Việt Nam”

Trong thời đại hiện nay, việc quản lý phế liệu và bảo vệ môi trường đang trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày và của các ngành công nghiệp. Công ty phế liệu Nhật Minh đã trở thành một cái tên nổi bật trong lĩnh vực này, với sứ mệnh thu mua, xử lý và tái chế nhiều loại phế liệu quan trọng như phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox, phế liệu niken, phế liệu hợp kim, phế liệu thiếc, phế liệu chì, phế liệu nhựaphế liệu giấy tại các khu vực phế liệu Bình Dương, phế liệu Đồng Nai, phế liệu Long Anphế liệu TPHCM. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Công ty phế liệu Nhật Minh và cách họ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tại các khu vực quan trọng như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

1. Phế liệu đồng: Phế liệu đồng là một nguồn tài nguyên quý và có nhiều ứng dụng. Công ty Nhật Minh giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên này bằng việc thu mua và tái chế phế liệu đồng.

2. Phế liệu sắt: Sắt là một nguồn tài nguyên quan trọng và cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp. Công ty này đã đầu tư vào công nghệ tiên tiến để thu mua và tái chế phế liệu sắt.

3. Phế liệu nhôm: Nhôm là một kim loại dễ tái chế và nhẹ, và công ty Nhật Minh giúp xử lý phế liệu nhôm để giảm tác động đến môi trường và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

4. Phế liệu inox: Phế liệu inox thường được sử dụng trong các sản phẩm đòi hỏi độ bền và chống ăn mòn. Công ty này cung cấp dịch vụ thu mua và tái chế phế liệu inox.

5. Phế liệu niken: Niken là một kim loại quý và có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp. Công ty Nhật Minh đảm bảo rằng phế liệu niken được xử lý đúng cách để tối ưu hóa tài nguyên.

6. Phế liệu hợp kim: Hợp kim là sự kết hợp của nhiều kim loại khác nhau, và công ty này chuyên thu mua và tái chế phế liệu hợp kim.

7. Phế liệu thiếc: Thiếc là một kim loại quý và đắt đỏ, có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp. Công ty này đảm bảo rằng phế liệu thiếc được xử lý một cách an toàn và bảo vệ môi trường.

8. Phế liệu chì: Chì là một kim loại độc hại, và công ty Nhật Minh tuân thủ các tiêu chuẩn cao về xử lý phế liệu chì để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

9. Phế liệu nhựa: Nhựa là một loại chất thải độc hại cho môi trường. Công ty này chuyên tái chế và xử lý phế liệu nhựa để giảm ô nhiễm và giảm cần phải sản xuất thêm nhựa mới.

10. Phế liệu giấy: Phế liệu giấy được xử lý để giảm tác động đến nguồn nguyên liệu gỗ và bảo vệ rừng.

Phế liệu Nhật Minh đã tạo ra một tầm nhìn tương lai về việc xử lý và tái chế phế liệu, đồng thời đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên quý báu. Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác uy tín để xử lý phế liệu, hãy xem xét hợp tác với Công ty phế liệu Nhật Minh.

Top 5 kim loại mềm nhất mà bạn nên biết!

Top 5 kim loại mềm nhất mà bạn nên biết nhằm giúp tăng sự thú vị cho cuộc sống hơn. Công ty Nhật Minh sẽ cung cấp thông tin chi tiết bên dưới để bạn đọc có tư liệu tham khảo tốt nhất

KIM LOAI MEM NHAT THE GIOI

Danh sách 5 kim loại mềm nhất mà bạn nên biết!

Xesi (Cs)

Trong tiếng La tinh, Xesi là Caesius. Chúng có mặt trong bảng tuần hoàn với ký hiệu là Cs, số nguyên tử bằng 55. Màu của kim loại này là vàng ngà, thuộc nhóm kim loại kiềm. Xesi mang trong mình những tính chất vật lý & hóa học giống với Kali hay Rubidi. 

Kim loại Xesi với đặc điểm có màu rất nhạt và rất dẻo, có thể cắt bằng dao. Với đặc điểm độ cứng thấp & rất mềm, nó chuyển sang màu tối khi ở dạng vết. Theo thang điểm Mohs thì Xesi được đánh giá ở mức 0.2 điểm. Tức là Xesi mềm nhất trong tất cả những kim loại trên hành tinh mà con người biết tới.

Kim loại Xesi hoạt động mạnh và có khả năng tự cháy rất cao. Chúng phản ứng với nước thậm chí với nhiệt độ rất thấp. Nó được khai thác từ những mỏ khoáng chất Pollucit, từ sản phẩm phân hạch hạt nhân.

Vì có tính hoạt động mạnh, nên kim loại này được xếp vào nhóm vật liệu nguy hại cho sức khỏe con người. Mặc dù độc tính chỉ mang mức trung bình nhưng Xesi là vật liệu nguy hại ở dạng kim loại. Các đồng vị phóng xạ của Xesi ảnh hưởng & tác hại nghiệm trọng nếu được phóng thích ra môi trường.

KIM LOAI NAO MEM NHAT

Rubidi (Rb)

Rubidi là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn với ký hiệu là Rb, số nguyên tử bằng 37. Sở hữu màu trắng bạc, kim loại Rubidi mang trong mình những tính chất vật lý và hóa học giống với Kali hay Xesi. 

Rubidi có đặc tính mềm, bên cạnh đó có độ hoạt động hóa học cao. Nhưng lại dễ dàng bị oxy hóa trong không khí. Đây là nguyên tố phổ biến trong lớp vỏ Trái Đất, đứng thứ 23. Trong tự nhiên, Rubidi có mặt trong những mỏ khoáng vật Pollucit, Leucit, Lepidolit & Zinnwaldit. Trong đó Lepidolit chứa từ 0.3 – 3.5% Rubidi nên có giá trị thương mại nhất cho nguyên tố này.

Kali (K)

Nguyên tố Kali theo tiếng Latinh là Kalium, trong bảng tuần hoàn với ký hiệu là K, số nguyên tử bằng 19. Kali thuộc nhóm kim loại kiềm mềm có màu trắng bạc; trong không khí rất dễ dàng bị ô xy hóa. Nó mang trong mình những tính chất vật lý & hóa học giống với Rubidi hay Xesi.

Là một trong những kim loại hoạt động mạnh & có khả năng tự cháy rất cao, kim loại Rubidi phản ứng với nước và không khí tạo ra lượng nhiệt vừa đủ để đốt cháy Hydro. Khi cháy, Kali phát ra ngọn lửa màu hoa cà.

Kali tích lũy nhiều trong tế bào thực vật. Nhiều loại rau củ quả & trái cây tươi là những nguồn cung cấp Kali tốt cho cơ thể con người và động vật

KIM LOAI MEM NHAT HANH TINH MA BAN NEN BIET

Natri (Na)

Trên thang Mohs, độ cứng của Natri là : 0.5

Ký hiệu trong bảng tuần hoàn hóa học là Na, số nguyên tử bằng 11.

Là một kim loại mềm, nhẹ, màu trắng bạc, Natri có thể cắt được bằng dao. Sau khi cắt, bề mặt cắt có màu sáng bạc, sau đó nhanh chóng xỉn màu do tiếp xúc với không khí. Kim loại Natri là nguyên tố có phản ứng hóa học mạnh nên không thể tìm thấy ở dạng tự do trong thiên nhiên.

Natri là thành phần quan trọng trong sản xuất este & các hợp chất hữu cơ. Bên cạnh đó, nó cũng là thành phần của clorua natri (NaCl) (muối ăn) là một chất quan trọng cho sự sống.

Trong một số hợp kim để cải thiện cấu trúc của chúng. Trong xà phòng (trong hợp chất với các axít béo). Để làm trơn bề mặt kim loại. Để làm tinh khiết kim loại nóng chảy.

Liti (Li)

Ký hiệu là Li, số nguyên tử bằng 3.

Được biết tới là một kim loại sáng và nhẹ nhất, kim loại Liti có khối lượng riêng lớn hơn một nửa của nước một chút. Là kim loại mềm có thể cắt được bằng dao.

Sau khi cắt, lớp cắt có màu trắng bạc rất nhanh chóng sau đó chuyển sang xám do tiếp xúc với không khí. Đặc điểm của Liti là phản ứng dễ dàng với không khí, nước & không có trong tự nhiên ở dạng đơn chất vì tính hoạt động hóa học cao.

Vì nhiệt dung riêng nhỏ của Liti (nhỏ nhất trong số những chất rắn) nên được sử dụng trong các ứng dụng truyền nhiệt. Liti có tầm quan trọng trong chế tạo anốt của pin vì khả năng điện hóa học cao của nó.

Liti được sử dụng trong việc tổng hợp những hợp chất hữu cơ cũng như trong các ứng dụng hạt nhân & trong nấu thủy tinh, chế tạo gốm, có thể kể tới là thủy tinh của kính thiên văn 200-inch (5,08 m) ở núi Palomar. Liti còn được dùng làm pháo hoa dựa vào ánh sáng đỏ nó phát ra khi cháy.

Qua những thông tin, ta dễ thấy rằng những kim loại có độ cứng thấp nhất đều là những kim loại kiềm, dễ phản ứng với không khí & nước. Hy vọng nội dung mà công ty Nhật Minh đã cung cấp trên sẽ giúp ích cho bạn khi tìm hiểu về các tính chất của kim loại.

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Những tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan đến việc thu mua và tái chế phế liệu đồng?

Việc thu mua và tái chế phế liệu đồng cũng phải tuân thủ một số quy định và tiêu chuẩn pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Dưới đây là một số tiêu chuẩn và quy định pháp luật quan trọng:

 1. Luật Quản lý môi trường năm 2014: Quy định các nguyên tắc và tiêu chuẩn về quản lý môi trường, bao gồm cả quản lý chất thải.

 2. Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý chất thải đặc biệt, bao gồm các chất thải có chứa kim loại nặng, trong đó có đồng.

 3. TCVN 6285:2008 về phế liệu đồng: Quy định về tiêu chuẩn chất lượng phế liệu đồng, bao gồm cả độ tinh khiết và hàm lượng các kim loại nặng.

 4. Thông tư 20/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý và sử dụng phế liệu đồng.

 5. Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý hoạt động thu mua, bán phế liệu đồng, bao gồm cả chính sách hỗ trợ và khuyến khích tái chế phế liệu.

Các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thu mua và tái chế phế liệu đồng cần phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn pháp luật này để đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe của con người.

>>> Thu mua phế liệu đồng <<<<

“Công Ty Phế Liệu Nhật Minh: Điểm Đến Tin Cậy Cho Xử Lý Phế Liệu Tại Miền Nam”

Việc xử lý phế liệu và tái chế ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên. Công ty phế liệu Nhật Minh đã nổi tiếng với việc thu mua và xử lý một loạt các loại phế liệu quan trọng như phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox, phế liệu niken, phế liệu hợp kim, phế liệu thiếc, phế liệu chì, phế liệu nhựaphế liệu giấy tại các khu vực phế liệu Bình Dương, phế liệu Đồng Nai, phế liệu Long Anphế liệu TPHCM. Họ đã đặt mình tại vị trí quan trọng tại các khu vực quan trọng như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

1. Phế liệu đồng: Phế liệu đồng là một nguồn tài nguyên quý và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Công ty Nhật Minh thu mua và tái chế phế liệu đồng để giúp bảo vệ tài nguyên quý này.

2. Phế liệu sắt: Sắt là một nguồn tài nguyên chủ chốt cho các ngành công nghiệp. Công ty này đã đầu tư vào công nghệ hiện đại để thu mua và tái chế phế liệu sắt.

3. Phế liệu nhôm: Nhôm là một kim loại nhẹ và dễ tái chế. Công ty Nhật Minh giúp xử lý phế liệu nhôm để giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

4. Phế liệu inox: Phế liệu inox thường được sử dụng trong các sản phẩm yêu cầu độ bền và chống ăn mòn. Công ty cung cấp dịch vụ thu mua và tái chế phế liệu inox.

5. Phế liệu niken: Niken là một kim loại quý và đắt đỏ. Công ty đảm bảo rằng phế liệu niken được xử lý một cách hiệu quả để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

6. Phế liệu hợp kim: Hợp kim là sự kết hợp của nhiều kim loại khác nhau và có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp. Công ty này chuyên thu mua và tái chế phế liệu hợp kim.

7. Phế liệu thiếc: Thiếc là một kim loại quý và có ứng dụng rộng rãi. Công ty đảm bảo rằng phế liệu thiếc được xử lý một cách an toàn và hiệu quả.

8. Phế liệu chì: Chì là một kim loại độc hại, và công ty tuân thủ các tiêu chuẩn cao về xử lý phế liệu chì để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

9. Phế liệu nhựa: Nhựa là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý chất thải. Công ty chuyên tái chế và xử lý phế liệu nhựa để giảm ô nhiễm môi trường.

10. Phế liệu giấy: Phế liệu giấy được xử lý để giảm sự cần thiết phải chặt hạ cây để sản xuất giấy mới.

Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác đáng tin cậy để xử lý và tái chế phế liệu tại các vùng như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM, Công ty phế liệu Nhật Minh là sự lựa chọn tốt để hỗ trợ bạn bảo vệ môi trường và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên quý báu.

Thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox Việt Phát

Chỉ cần bạn có nhu cầu muốn bán phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox Việt Phát, công ty Nhật Minh sẽ đến tận nơi phục vụ nhanh chóng. Chúng tôi tiếp nhận và xử lý đơn hàng trong thời gian ngắn, không để khách hàng đợi lâu. Với hệ thống xe chuyên chở an toàn – chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đến tận nơi: hộ gia đình, công ty, xi nghiệp, xưởng sản xuất, gia công để thực hiện

THEP V PHE LIEU

Khách hàng toàn quốc trở thành đối tác trung thành với phế liệu Nhật Minh

Các lý do chính mà quý khách hàng chọn Nhật Minh làm đối tác:

 • Thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox,.. với mức giá cao nhất.
 • Thủ tục thanh toán nhanh chóng, phong phú với nhiều kiểu khác nhau
 • Giải quyết tốt các yêu cầu của khách hàng khi tư vấn, thực hiện dịch vụ
 • Hiện tại, công ty Nhật Minh đang ấn định giá thành thanh lý phế liệu cao nhất toàn quốc

Quy trình thu gom phế liệu như thế nào?

 • Bước 1: Tiếp nhận các thông tin từ phía khách hàng một cách kĩ càng
 • Bước 2: Khảo sát về chất lượng của phế liệu, thu thập báo giá chung từ thị trường.
 • Bước 3: Chốt giá sau cùng với khách hàng. Khi nhận được sự đồng thuận thì hai bên bắt đầu kí kết hợp đồng
 • Bước 4: Công ty tiến hành công việc: Thu gom, cân đo, đóng gói phế liệu theo tuần tự
 • Bước 5: Chi trả tiền hàng đầy đủ cho khách

THEP V PHE LIEU GIA CAO

Thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox Việt Phát

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Mua bán phế liệu có ý nghĩa gì đối với môi trường?

 • Với doanh nghiệp thanh lý phế liệu: Hỗ trợ giải quyết triệt để được các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải, tiết kiệm chi phí & ngoài ra còn mang lại nguồn thu cũng như góp phần giải phóng mặt bằng kho bãi.
 • Qúy khách thanh lý phế liệu sẽ được nhận lợi nhuận cao, chi trả lập tức
 • Hoạt động diễn ra an toàn, không gây ra mùi hôi nên sẽ không ảnh hưởng đến các hộ xung quanh
 • Giúp tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất, tài nguyên, giảm tác động từ sản xuất công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên.

Thu mua các loại phế liệu trên toàn quốc

 • Mua gom các loại Phế Liệu Niken, hợp kim, thiếc, mũi khoan;
 • Mua gom Phế Liệu Điện Tử: các linh kiện, bo mạch điện tử cũ: tivi, máy tính, đồ dùng điện;
 • Mua các loại giấy vụn, giấy văn phòng, giấy bìa, giấy két, các loại giấy với giá cao
 • Thu gom Phế Liệu Inox: 201, 301, 304, 405 giá cao nhất
 • Mua gom Phế Liệu Chì, áo chắn tia xquang, bình ắc quy, chì lưới, nước chì rửa film giá cao
 • Mua gom các Phế Liệu Vải vụn, vải tồn kho từ áo quần, vải quá đát, túi xách, mủ, ô dù, cặp xách;
 • Mua gom các loại Phế Liệu Nhôm: đồ dùng, thau nhôm, vật dụng bằng nhôm, bàn ghế nhôm;
 • Thanh lý và thu gom các loại Phế Liệu Sắt Thép: sắt công trình, sắt gỉ sét, sắt vụn,…
 • Mua gom các loại Phế Liệu Đồng: dây điện đồng, dây điện công trình, dây đồng cháy, các loại phế liệu đồng với giá cao;
 • Thu gom phế liệu tại công trình trọn gói ( bao gồm tháo dỡ ): máy móc, ròng rọc, moto, các loại phế liệu từ đồ dùng xây dựng, các các vụn sắt nhôm, đồng các loại;
 • Nhận thu mua các loại vải vụn, vải tồn kho giá cao

PHE LIEU THUY TINH GIA CAO 1

Công ty đảm bảo với quý khách những nguyên tắc nào?

 • Nhật Minh chuyên nhận hợp đồng mua gom nhanh các loại phế liệu trên toàn quốc;
 • Giá cả cạnh tranh: hơn những đơn vị khác 25% – 30%
 • Không ngại số lượng hay chủng loại
 • Dịch vụ còn thi công xây dựng các hệ thống xử lý chất thải công nghiệp
 • Quy trình khảo sát chuyên nghiệp, xử lý nhanh chóng;
 • Thu mua nhanh chóng, thanh toán nhanh ( chuyển khoản – tiền mặt );
 • Nguyên tắc mua gom phế liệu: nhiệt tình, thân thiện, không ngại địa lý xa.

Công ty uy tín – Phế liệu Nhật Minh

Với sự nhiệt tình & tham gia của đội ngũ chuyên viên lành nghề Nhật Minh, việc tái chế phế liệu đã mang lại hàng nghìn các sản phẩm tái chế được làm từ các vật liệu khác nhau giúp cho không hình thành việc chất thành đống trong các bãi chôn lấp. Nó tạo ra sự khác biệt to lớn đối với môi trường, chất lượng cuộc sống và tương lai của đất nước chúng ta.

Vậy thế, việc bán phế liệu cho chúng tôi chính là cùng chung tay bảo vệ môi trường sống ngày càng sạch đẹp cho con em mai sau. Vậy còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 0933383678 để được báo giá mua gom phế liệu, xử lý môi trường thôi.

“Phế Liệu Đồng, Sắt, Nhôm, Inox và Nhiều Loại Khác: Dịch Vụ Thu Mua Tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh”

Việc quản lý phế liệu và tái chế ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường hiện đại, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững. Chúng tôi sẽ giới thiệu về Công Ty Phế Liệu Nhật Minh và dịch vụ thu mua phế liệu đa dạng của họ tại các khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

1. Đồng, Sắt, Nhôm, Inox, Niken, Hợp Kim: Những Loại Phế Liệu Chất Lượng:

 • Mô tả về các loại phế liệu quan trọng và giá trị cao mà công ty thu mua.

2. Phế Liệu Nhựa và Giấy: Bảo Vệ Môi Trường:

 • Đánh giá tầm quan trọng của việc xử lý phế liệu nhựa và giấy trong việc bảo vệ môi trường.

3. Công Ty Phế Liệu Nhật Minh: Đối Tác Tin Cậy:

 • Thảo luận về uy tín và kinh nghiệm của công ty trong lĩnh vực quản lý phế liệu.

4. Quy Trình Thu Mua Và Xử Lý:

 • Mô tả chi tiết về quy trình thu mua, vận chuyển và xử lý phế liệu tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh.

5. Lợi Ích Kinh Tế Và Môi Trường:

 • Liệt kê những lợi ích kinh tế và môi trường của việc thu mua và xử lý phế liệu chuyên nghiệp.

6. Dịch Vụ Thu Mua Trên Toàn Khu Vực:

 • Chỉ rõ phạm vi phục vụ của công ty, bao gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

7. Liên Hệ Và Tìm Hiểu Thêm:

 • Cung cấp thông tin liên hệ và hướng dẫn cụ thể về cách liên hệ và tìm hiểu thêm về dịch vụ của Công Ty Phế Liệu Nhật Minh.

Kết Luận:

Phế Liệu Nhật Minh không chỉ giúp quản lý phế liệu một cách hiệu quả mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên quý báu. Hãy liên hệ với họ để biết thêm chi tiết về dịch vụ thu mua và xử lý phế liệu của họ.

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn về công ty phế liệu Nhật Minh, một doanh nghiệp uy tín và chuyên nghiệp trong việc thu mua và xử lý phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox, phế liệu niken, phế liệu hợp kim, phế liệu thiếc, phế liệu chì, phế liệu nhựaphế liệu giấy tại các khu vực phế liệu Bình Dương, phế liệu Đồng Nai, phế liệu Long Anphế liệu TPHCM.

Thu mua phế liệu KCN Đức Hòa III – Resco giá cao

KCN Đức Hoà III – Resco được nhiều nhà đầu tư chọn làm nơi đặt xưởng sản xuất. Phế liệu, phế phẩm được tích luỹ trong quá trình sản xuất là một điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, phế liệu Nhật Minh đã cung cấp dịch vụ. Thu mua phế liệu KCN Đức Hoà III – Resco giá cao. Chuyên nghiệp – uy tín của Nhật Minh gọi ngay 0976 446 883 – 0933 383 678. Thanh lý nhanh chóng, giải phóng kho bãi và góp phần bảo vệ môi trường.

✅Mua tận nơi toàn quốc🔰 Nhận mua phế liệu tận nơi toàn quốc qua 1 cuộc gọi
✅ Báo giá ngay 24/7🔰 Báo giá nhanh chóng qua điện thoại, hình ảnh qua zlao, gmail, viber, facebook..
✅ Tháo dỡ nhanh chóng🔰 Các loại xe cạp, xe thùng container, xe cẩu, xe nâng hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
✅ Chi hoa hồng cao nhất🔰 Mức chiết khấu hoa hồng cao, hấp dẫn dành cho cá nhân hay doanh nghiệp giới thiệu
✅ Giá phế liệu cao nhất🔰 Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi bằng nhiều hình thức, hóa đơn giấy tờ đầy đủ.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ thu mua phế liệu tại >>> CÔNG TY TNHH NHẬT MINH

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO GIÁ CAO

Một số thông tin về KCN Đức Hoà III – Resco

Trụ sở chính: Khu dân cư Đức Hòa III – RESCO. Xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. KCN Đức Hoà III – Resco nằm tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với tổng diện tích là 300ha. Với vị trí chiến lược: Cách sân bay Tân Sơn Nhất 26km. Cách TP.HCM 29km, cách cảng Sài Gòn – Hiệp Phước 43km. Cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 48km.
 
Những ngành nghề chính đang hoạt động và kinh doanh ở KCN Đức Hoà III – Resco là. Ngành công nghiệp cơ khí; ngành công nghiệp điện tử. Công nghệ thông tin; ngành công nghiệp tiêu dùng. Và một vài ngành công nghiệp nhẹ khác.

Tại sao Nhật Minh là đối tác thu mua phế liệu KCN Đức Hoà III – Resco giá cao?

 • Mua bán, thanh lý hàng hóa phế liệu đa dạng chủng loại. Không kể số lượng nhiều hay ít.
 • Năng lực tài chính mạnh có khả năng thu mua hàng tấn phế liệu giá cao. Số lượng càng nhiều giá càng hấp dẫn.
 • Thanh toán nhanh chóng. Tuân thủ mọi thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hệ thống vận chuyển, máy móc và thiết bị hỗ trợ gom hàng hiện đại, an toàn và vệ sinh.
 • Quy trình thu mua tinh gọn. Linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.
 • Nhân viên có thái độ chuyên nghiệp. Thân thiện, làm việc tỉ mỉ và có trách nhiệm.
 • Ngoài thu mua phế liệu KCN Đức Hoà III – Resco. Chúng tôi còn nhận thu mua thùng phi cũ, mô tơ cũ. Thiết bị điện tử, bo mạch, thùng container sắt. Tận nơi tại KCN Đức Hoà III – Resco

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO GIÁ CAO

Giá thu mua phế liệu KCN  Đức Hoà III – Resco mới nhất hiện nay

Giá đồng phế liệu hôm nay từ 174.000 – 377.000 đ/kg.
 
Giá nhôm phế liệu hôm nay từ 36.200 – 56.000 đ/kg.
 
Giá inox phế liệu hôm nay từ 16.400 – 63.000 đ/kg.
 
Giá sắt phế liệu hôm nay từ 7.300 – 38.000 đ/kg.
 
Giá tôn phế liệu hôm nay từ 6.700 – 17.000 đ/kg.
 
Giá gang phế liệu từ 7.600 – 25.000 đ/kg.
 
Giá nhựa phế liệu hôm nay từ 4.500 – 55.000 đ/kg.
 
Giá hợp kim phế liệu hôm nay từ 380.000 – 909.000 đ/ kg.
 
Giá niken phế liệu hôm nay từ 382.000 – 450.000 đ/ kg.
 
Giá vải tồn kho hôm nay từ 57.000 – 395.000 đ/kg.
 
Giá phế liệu kẽm in hôm nay từ 36.000 – 67.000 đ/kg.
 
Giá giấy phế liệu hôm nay từ 3.600 – 9.300 đ/kg.
 
Giá bình acquy phế liệu từ 21.600 – 26.800 đ/kg
 
Giá phế liệu điện tử hôm nay từ 18.000 đến 1.275.000 đ/Kg.
 
Giá bọc phế liệu hôm nay từ 6.500 – 45.500 đ/kg.
 
Giá phế liệu kẽm hôm nay từ 36.000 – 47.700đ/kg.
 
Giá mô tơ phế liệu hôm nay từ 22.000đ – 33.600đ/kg.
 
Giá thùng phuy cũ phế liệu hôm nay từ 75.000đ – 126.000 đ/ cái.
THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO GIÁ CAO

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu. Thu mua phế liệu KCN Đức Hòa III – Resco giá cao

“Với mỗi loại mặt hàng phế liệu khác nhau. Mà chiết khấu từ công ty sẽ có chênh lệch đôi chút. Liên hệ qua hotline 0933 383 678 – 0976 446 883 để biết chính xác % hoa hồng. Quý vị sẽ nhận được là bao nhiêu cho từng mặt hàng phế liệu thanh lý nhé!”

Số lượng phế liệu thanh lý (tấn)Chiết khấu hoa hồng (VNĐ)Hoa hồng thỏa thuận (VNĐ)
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg –> 1000 kg)5.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 1 tấn (>1000 kg)10.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 5 tấn (>5000 kg)20.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 10 tấn (>10000 kg)35.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 20 tấn (>20000kg)60.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Từ 30 tấn trở lên (>30000 kg)Thương lượng qua hotline0976 446 883 – 0933 383 678

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh. Như đã cam kết trước đó, Nhật Minh luôn có chiết khấu hoa hồng cao vô cùng hấp dẫn. Cho người giới thiệu nguồn phế liệu.

Bảng giá thu mua các loại phế liệu mới nhất

Phế liệu Nhật Minh còn thu mua một số phế loại khác như sau. Dưới đây là bảng giá thu mua phế liệu các loại mới nhất hôm nay. Mời các bạn tham khảo thêm.

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Lưu ý:

Bảng thu mua giá phế liệu Bảng giá trên đây còn mang tính chất tham khảo. Và chưa thực sự chính xác. Vì giá thu mua còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như số lượng, chất lượng, khoảng cách địa lý, chủng loại. Độ khó trong việc bốc xếp và vận chuyển, tái chế.

Do đó để biết thông tin chính xác về giá mua. Cũng như cách thức thu mua tại Phế liệu Nhật Minh. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678. Để được tư vấn miễn phí nhé. Chúng tôi cam kết với quý khách. Sẽ không bao giờ có tình trạng ép giá, trả giá khi thu mua.

Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO GIÁ CAO

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin & báo giá tham khảo

Công ty sẽ nhận thông tin từ khách hàng hoặc người môi giới & đưa thông tin báo giá tham khảo cho khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và thuận lợi hơn cho quá trình giao dịch.

Bước 2 – Khảo sát bãi phế liệu và báo giá cụ thể: 

Công ty cử nhân viên đến khảo sát trực tiếp tại bãi thu mua phế liệu.  Sau đó sẽ đưa ra mức giá cụ thể, chi tiết nhất. Lúc này, nhân viên sẽ tiến hành phân loại, định giá phế liệu một cách cụ thể. Để khách hàng nắm rõ. 

Bước 3 – Chốt giá và ký hợp đồng: 

Sau khi khách hàng đồng ý với giá thành đưa ra. Cả hai bên sẽ tiến hành chốt giá và ký kết hợp đồng. Mọi thông tin có liên quan đều sẽ được đề cập trong hợp đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Bước 4 – Tiến hành bốc xếp & vận chuyển Thu mua phế liệu KCN Đức Hòa III – Resco giá cao

Nhân viên của công ty tiến hành bốc xếp và vận chuyển phế liệu về kho thu mua. Công ty sẽ cho xe và các công cụ cần thiết đến để thu gom phế liệu nhanh chóng.

Bước 5 – Tiến hành thanh toán – chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Nhật Minh: 

Hoàn tất công việc, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và thanh toán cho khách hàng. Bằng bất cứ hình thức nào có lợi nhất cho cả đôi bên. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

Chăm sóc khách hàng (dịch vụ hậu mãi). Sau khi hoàn tất quá trình thu mua, Nhật Minh sẽ không bỏ rơi khách hàng của mình. Chúng tôi vẫn sẽ quan tâm và hỏi thăm khách hàng một cách tận tình, chu đáo. Để có thể cùng nhau hợp tác cho những lần sau.

Tại sao khách hàng lựa chọn Nhật Minh để thu mua phế liệu KCN Đức Hòa III – Resco giá cao?

Thu mua phế liệu KCN Đức Hòa – Resco giá cao. Nhật Minh đơn vị uy tín nhiều năm trong lĩnh vực mua bán phế liệu. Đặc biệt hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu KCN Đức Hòa giá cao. Được khách hàng sinh sống tại Đức Hòa và trên cả nước. Tin tưởng lựa chọn bởi những lý do sau đây!
 • Thu mua phế liệu KCN Đức Hòa – Resco giá cao. Với mức giá mua luôn cao nhất thị trường ( > 30 % so với các đơn vị thu mua khác)
 • Nhân viên báo giá nhanh chóng, chuyên nghiệp , nhiệt tình.
 • Phương tiện máy móc hiện đại. Xe tải, xe cẩu, xe nâng. Phục vụ thu mua tận nơi và vận chuyển phế liệu.
 • Đảm bảo trong viên cân đo hàng. Không hề ép giá hay gian lận.
 • Thu mua phế liệu không kể số lượng ít hay nhiều.
 • Thanh toán sòng phẳng trong một lần.
 • Và nhiều chương trình ưu đãi khác dành cho khách hàng.

THU MUA PHẾ LIỆU KCN ĐỨC HÒA III – RESCO GIÁ CAO

Xem thêm một số dịch vụ khác như:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
 
Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 
Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh
 
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Mua phế liệu inox 301 – Tìm kiếm và tận dụng tài nguyên tái chế

Tại thời điểm này, báo giá thu mua phế liệu inox 310 là bao nhiêu? Cơ sở nào là địa chỉ thanh lý trọn gói phế liệu inox 310 uy tín nhất? Hãy lựa chọn ngay công ty Nhật Minh vì chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình phân loại – bốc xếp – vận chuyển phế liệu nên sẽ mang đến cho quý khách lợi ích tối đa nhất – Đường dây nóng: 0933383678 – 0976446883

BANG GIA INOX PHE LIEU GIA CAO

Phế liệu inox 310 có giá trị sử dụng như thế nào?

So với phế liệu đồng hay sắt, phế liệu inox 310 có độ phổ biến cao do nhu cầu sử dụng rất nhiều trong đời sống. Inox 310 vừa bền, đẹp, dễ sử dụng mà giá thành lại rất phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình cũng như các doanh nghiệp lớn nhỏ. Vì có tốc độ sử dụng nhiều như vậy, nên lượng phế liệu inox 310 không được sử dụng sau thời gian ngày càng nhiều. Thị trường thu mua phế liệu inox 310 cũng ngày càng phát triển hơn. Chúng hoàn toàn có thể được tái chế như nhiều kim loại khác.

Tái chế inox 310 không chỉ giảm được một lượng lớn rác thải công nghiệp mà quan trọng còn giúp bảo vệ môi trường. Hiện nay, loại phế liệu này có thể được tái chế 100% & được tái chế nhiều lần mà chất lượng, giá trị sử dụng vẫn được giữ nguyên. Để tái chế inox 310 như các loại inox 304, 201, 430…cần sử dụng công nghệ nhận dạng gồm các tia X để phân tách.

Nhìn chung, những loại inox sau khi phân loại sẽ được đóng thành từng kiện khác nhau, nén thành khối. Sau đó, những khối thép không gỉ này sẽ được máy thuỷ lực cắt thành những khối nhỏ hơn. Từng khối inox nhỏ này sẽ được phân tách bằng dòng điện kết hợp với áp suất cao với hệ thống phao chất lỏng. Sau khi được phân tách, inox sẽ được nấu chảy trong lò với nhiệt độ tuỳ chỉnh và được đúc ra khuôn, cuộn lại thành từng tấm dẹt để làm lại sản phẩm mới.

BAO GIA PHE LIEU

Liên hệ công ty Nhật Minh để thu mua phế liệu inox 310 trọn gói

Công ty của chúng tôi chuyên thu mua phe lieu Inox 310 phế liệu từ các vựa ve chai, các nhà máy, khu công nghiệp, công ty gia công quảng cáo, gia công inox 310, ba zớ inox 310 , inox 310 dùng trong sinh hoạt như bồn rửa chén, vật liệu inox..

Thu mua tận nơi tại các tỉnh thành toàn quốc, thu mua inox 310 phế liệu không giới hạn số lượng. Cung cấp báo giá hằng ngày tại website: phelieunhatminh.com

Với hoa hồng cao cho cá nhân, đối tác giới thiệu thu mua phế liệu, công ty Nhật Minh luôn là sự lựa chọn tin tưởng cho khách hàng đối tác khi có nhu cầu bán thanh lý các loại phế liệu inox. Vận chuyển nhanh, thủ tục thanh toán đơn giản

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Loại inox phế liệu nào có giá cao?

Inox hay còn gọi là Thép không gỉ (được bắt nguồn từ tiếng Pháp: inoxidizable). Đây là một dạng hợp kim của sắt chứa tối thiểu 10,5% crôm. Nó ít bị biến màu hay bị ăn mòn như các loại thép thông thường khác. Vì thế nhiều nơi nó có tên gọi khác là thép trắng. :

 • Inox 304: Inox 304 là một trong các loại Inox tốt hiện nay. Vì thế nó có giá cả cao hơn các loại Inox thường là điều dễ hiểu. Inox 304 có hàm lượng Niken tương đối cao khoảng 8%. Tuy nhiên, giá của Niken ngày một leo thang
 • Inox 201: Inox 201 được coi là nhãn Inox bán chạy nhất hiện nay. Inox 201 phát triển nhanh chóng khi Niken tăng giá chóng mặt. Inox 201 có giả cả rẻ hơn và ổn định hơn bằng việc thay thế Magan cho Niken
 • Inox 430: Thép không gỉ 430 (inox 430) là một mác thép có độ cứng thấp có chứa crom, và thuộc về nhóm thép ferritic. Thép này được biết đến với khả năng chống ăn mòn và định hình dễ dàng, có hệ số giãn nở thấp, và có khả năng chống sự oxy hóa tốt.

Thu mua phế liệu inox 310 giá cao tận nơi 

Inox 310 phế liệu hiện nay có rất nhiều tại các nhà máy sản xuất inox gia dụng, nhà máy sản xuất inox tấm, inox gân, inox lưới, inox bị lỗi sản xuất, inox gia công, inox vụn từ quá trình phay, tiện.

 • Thiết bị inox 310 công nghiệp: máy đóng gói, dây chuyền sản xuất thực phẩm, các máy móc công nghiệp,…
 • Thiết bị inox 310 nhà bếp như: xoong, nồi, chảo, bàn chế biến thực phẩm
 • Ngành hóa chất, dầu khí, năng lượng hạt nhân
 • Trang trí nội thất : Inox 310 được sử dụng rộng rãi hơn do giá thành rẻ hơn, tiết kiệm được tiền nguyên vật liệu.

INOX PHE LIEU

Ấn định báo giá mua bán phế liệu inox 310 tại đại lý nào?

Inox 310 là vật liệu hợp kim rất khó bị rỉ sét trong thời gian dài sử dụng, là loại phế liệu có giá thành cao hơn so với phế liệu sắt hoặc nhôm. Hiện nay inox 310 phế liệu được đem vào tái sử dụng rất phổ biến & mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất & tài nguyên của trái đất.

Công ty Nhật Minh được biết tới là đơn vị thu mua phế liệu inox 310 trực tiếp nên bảng giá phế liệu inox của chúng tôi luôn cao hơn các đơn vị khác trên thị trường. Báo giá khảo sát nhanh trong ngày tại các cơ sở thu mua, vựa phế liệu, công ty, doanh nghiệp.

Với quy trình thu mua chuyên nghiệp, đi kèm với tính nhanh chóng – hình thức thanh toán nhanh gọn nhất cho khách hàng. Nhật Minh cam kết mang lại giá trị cao cho các phế liệu; có hoa hồng với khách hàng thu gom để cung cấp phế liệu inox 310 cho chúng tôi.

Vì sao nên bán thanh lý phế liệu inox 310 cho công ty Nhật Minh?

 • Công ty Nhật Minh là đơn vị thu mua phế liệu inox 310 giá cao trên thị trường
 • Báo giá inox 310 phế liệu nhanh qua hotline, zalo hoặc khảo sát báo giá trực tiếp tận nơi
 • Thu mua inox 310 nhanh không qua trung gian nên giá thu mua luôn cao nhất
 • Chưa hết, chúng tôi có đầy đủ năng lực, chứng từ, hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu
 • Hợp đồng thu mua rõ ràng, tư vấn & thỏa thuận để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
 • Nhật Minh còn có hỗ trợ cân xe, cân điện tử chính xác khi thu mua
 • Thanh toán nhanh 1 lần, hoàn tất các khâu mua bán nhanh gọn
 • Thu gom & sắp xếp phế liệu đến bãi nhanh nhất để giải phóng mặt bằng.

“Công Ty Phế Liệu Nhật Minh: Đối Tác Tận Dụng và Bảo Vệ Tài Nguyên”

1. Phế liệu đồng: Kho Báu Bị Lãng Phí

Phế liệu đồng thường bị bỏ đi mà không được tận dụng đúng cách. Công Ty Phế Liệu Nhật Minh tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TPHCM đã xây dựng quy trình thu gom và tái chế phế liệu đồng để bảo vệ tài nguyên và giảm thiểu lãng phí.

2. Phế liệu sắt: Xây Dựng Bền Vững thông qua Sắt Tái Chế

Sắt là một nguồn tài nguyên quý báu trong xây dựng và sản xuất. Tái chế phế liệu sắt tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên và đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững.

3. Phế liệu nhôm và inox: Nhẹ Nhàng và Bền Đẹp

Nhôm và inox thường được sử dụng rộng rãi vì tính nhẹ và khả năng chống ăn mòn. Công Ty Phế Liệu Nhật Minh thu gom và tái chế phế liệu nhôm và inox để giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

4. Phế liệu kim loại hợp kim: Sáng Tạo và Tích Hợp Đa Dạng

Hợp kim là kết hợp của nhiều loại kim loại khác nhau để tạo ra sản phẩm với đặc tính tốt hơn. Tái chế phế liệu kim loại hợp kim tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

5. Phế liệu thiếc và chì: Bảo Vệ Môi Trường và Sức Khỏe

Thiếc và chì có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Tái chế phế liệu thiếc và chì tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

6. Phế liệu nhựa và giấy: Giảm Ô Nhiễm từ Rác Thải

Nhựa và giấy đang gây ra nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. Công Ty Phế Liệu Nhật Minh đã xây dựng hệ thống thu gom và tái chế phế liệu nhựa và giấy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để thu gom và tái chế phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox, phế liệu niken, phế liệu hợp kim, phế liệu thiếc, phế liệu chì, phế liệu nhựaphế liệu giấy tại các khu vực phế liệu Bình Dương, phế liệu Đồng Nai, phế liệu Long Anphế liệu TPHCM, Phế Liệu Nhật Minh sẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và cơ hội hợp tác trong việc bảo vệ môi trường và tái chế tài nguyên.

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

[Top 1]Thu mua phế liệu thép hộp Hoa Sen cũ hư hỏng, tồn kho với giá cao

[Top 1]Thu mua phế liệu thép hộp Hoa Sen cũ hư hỏng, tồn kho với giá cao – Phế liệu Nhật Minh. Phế liệu Thép Hòa Phát có những giá trị sử dụng cũng như giá thành sản phẩm thấp hơn những kim loại phế liệu khác như nhôm, đồng, thiếc, hợp kim,… cho nên phế liệu sắt thép trên thị trường xây dựng có giá thành khá thấp nhưng đối với các công trình lớn cùng với số lượng phế liệu nhiều.

Thì vấn đề giao dịch với những công ty, doanh nghiệp thu mua phế liệu sắt thép cũng sẽ mang về một nguồn thu vô cùng lớn.

[Top 1]Thu mua phế liệu thép hộp Hoa Sen cũ hư hỏng, tồn kho với giá cao – Phế liệu Nhật Minh

❇ Công ty thu mua Phế Liệu Nhật Minh✅ Chuyên thu mua phế liệu giá cao, số lượng lớn, tận nơi các loại phế liệu công nghiệp, phế liệu đồng, chì, sắt thép, hợp kim, nhôm nhựa, giấy, máy móc cũ hỏng …
❇ Lịch làm việc linh hoạt✅ Chúng tôi làm việc 24h/ngày, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ giúp khách hàng chủ động về thời gian hơn
❇ Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất✅ Công ty thường xuyên cập nhật giá Thu mua phế liệu TPHCM để quý khách tham khảo
❇ Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay✅ Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao, cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

[TOP 1]THU MUA PHẾ LIỆU THÉP HỘP HOA SEN CŨ HƯ HỎNG, TỒN KHO VỚI GIÁ CAO

Sắt thép hộp phế liệu là gì?

Thép hộp hay còn được gọi là Sắt hộp. Thép hộp được kết cấu từ các nguyên nguyên liệu hớp kim khí khác nhau tạo thành. Nên tùy thuộc vào thành phần hóa học của vật liệu cho vào mà tạo thành các mẫu sắt thép hộp khác nhau.

Là một trong những dòng nguyên liệu được sử dụng nhiều trong ngành nghề xây dựng và chế tạo cơ khí nặng. Đây là vật liệu mang độ bền cũng như tính vận dụng cao nên được hồ hết nhà thầu và chủ đầu tư dành đầu tiên chọn lựa trong những Dự án xây dựng.

Chúng được tạo ra nhiều hình thể như tròn, vuông, hình khối nhằm mục đích đáp ứng cho nhu cầu cấp thiết trong ngành nghề xấy dựng là ;một điều rất quan trọng. Tùy vào hình thể của chúng ta với thể định lượng được khả năng chịu lực.

Thép hộp hoa sen là gì ?

Thép hộp Hoa Sen mạ kẽm (ống kẽm Hoa Sen) là sản phẩm của Tập Đoàn Hoa Sen, có bề mặt sáng bóng, không cần lớp sơn bảo vệ, độ bền cao gấp 6 lần loại thép hộp thông thường.

Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến như Mỹ (ASTM), Nhật (JIS), New Zealand (AS)

Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được sản xuất với nguồn nguyên liệu đầu vào là thép cán nguội chất lượng cao, cùng với công nghệ NOF hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.

[TOP 1]THU MUA PHẾ LIỆU THÉP HỘP HOA SEN CŨ HƯ HỎNG, TỒN KHO VỚI GIÁ CAO

Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen dùng để làm gì

Thép Hộp Hoa Sen được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, có thể kể đến như:

 • Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được ứng dụng làm lan can, cầu thang, hàng rào, cửa … nói chung rà rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực nhà ở dân dụng
 • Trong kết cấu xây dựng: Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được ứng dụng làm khung sườn, nền, sàn, dầm…
 • Giàn giáo chịu lực: các giàn giáo đòi hỏi sự chịu lực tốt, nhẹ, chắc chắn thì thép hộp Hoa Sen là lựa chọn hoàn hảo
 • sản xuất công nghiệp: quan sát bạn sẽ thấy thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất sườn xe máy, ô tô, xe tải…
 • Sản xuất nội thất: thép hộp Hoa Sen được dùng khá nhiều trong thi công nội thất như bàn ghế, giường, tủ…vv 

Thép hộp Hoa Sen có những loại nào ?

 • Thép hộp Hoa Sen gồm 3 loại chính: thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật và thép hộp tròn
 • Thép hộp vuông ( Ống kẽm vuông): gồm các kích thước từ 10 x 10 mm ÷ 100 x 100 mm
 • Thép hộp chữ nhật (Ống kẽm chữ nhật): gồm các kích thước 13 x 26 mm ÷ 60 x 120 mm
 • Thép hộp tròn (Ống kẽm tròn): gồm các kích thước Ø 21 mm ÷ Ø 114 mm

Tiêu chuẩn chất lượng của thép hộp kẽm Hoa Sen 

 • JIS G3444: 2004 tiêu chuẩn thép hộp Nhật Bản
 • JIS G3466: 2006 tiêu chuẩn thép hộp Nhật Bản
 • AS 1163: 2009 tiêu chuẩn thép hộp Úc
 • ASTM A500/A500M – 13 tiêu chuẩn thép hộp Mỹ

Quy cách và chủng loại của thép hộp kẽm 

Dù bạn mua thép hộp kẽm tại đơn vị nào, thì sản phẩm cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn quy cách chung của ngành thép hình, thép hộp. Cụ thể như sau:  

 • Ống thép tròn mạ kẽm Hoa Sen có đường kính danh nghĩa từ Ø21 mm đến Ø114 mm;
 • Thép hộp kẽm vuông Hoa Sen có quy cách khoảng 14×14 mm – 100×100 mm;
 • Thép hộp kẽm chữ nhật Hoa Sen có quy cách khoảng 13×26 mm đến 60×120 mm;
 • Chiều dài chuẩn: 6 mét/cây;
 • Độ dày thành ống: từ 0.60 mm đến 4.00 mm (ống thép tròn) và từ 0.60mm đến 3.80mm ( thép hộp vuông và chữ nhật).

Ngoài ra do được sản xuất bởi quy trình công nghệ hiện đại nên tập đoàn Hoa Sen còn có khả năng sản xuất thép hộp kẽm theo những quy cách đặc biệt từ yêu cầu của khách hàng. 

[TOP 1]THU MUA PHẾ LIỆU THÉP HỘP HOA SEN CŨ HƯ HỎNG, TỒN KHO VỚI GIÁ CAO

Bảng báo giá các loại phế liệu mới nhất hiện nay của Công ty thu mua phế liệu Nhật Minh.

Công ty Nhật Minh không chỉ thu sắm phế liệu sở hữu giá tiền cao hơn thông thường, mà còn tương trợ các bạn số đông nhà sản xuất khác nữa như: thu nhặt, tải phế liệu, thu vén hậu đài sau lúc di dời phế liệu, hoàn thiện hóa đơn chứng từ theo đề nghị của người dùng,… những dịch vụ này miễn phí 100% cho quý khách.

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
Phế Liệu ĐồngĐồng dây điện200.000 – 300.000
Đồng đỏ245.000 – 345.000
Đồng vàng120.000 – 200.000
Mạt đồng vàng100.000 – 200.000
Đồng cháy150.000 – 235.000
Phế Liệu SắtSắt đặc13.000 – 25.000
Sắt vụn12.000 – 18.000
Sắt gỉ sét11.000 – 19.000
Bazo sắt10.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 11.500
Sắt công trình15.000 – 19.000
Dây sắt thép9.000 – 12,500
Phế Liệu ChìChì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây395.500 – 565.000
Chì bình, chì lưới, chì XQuang35.000 – 66.000
Phế Liệu Bao bìBao Jumbo90.000 (bao)
Bao nhựa105.000 – 195.500 (bao)
Phế Liệu NhựaABS45.000 – 75.000
Nhựa đầu keo19.000 – 30.000
PP25.000 – 45.500
PVC13.500 – 35.000
HI25.500 – 35.500
Ống nhựa PP20.000 – 30.000
Phế Liệu GiấyGiấy carton5.500 – 18.000
Giấy báo19.000
Giấy photo18.000
Phế Liệu KẽmKẽm IN55.500 – 75.500
Phế Liệu InoxLoại 20125.000 – 35.000
Loại 304Inox 316

Inox 430

Inox 310

37.000 – 35.00045.000 – 55.000

19.000 – 30.000

55.000 -65.000

Phế Liệu NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 70.500
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)50.000 – 65.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)32.000 – 45.500
Bột nhôm6.500
Nhôm dẻo39.000 – 49.500
Nhôm máy29.500 – 47.500
Phế Liệu Hợp kimMũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán
Khuôn hợp kim, carbay
350.000 – 650.000
Thiếc250.000 – 680.000
Vải cây phế liệuVãi câyVãi Khúc190.000 – 260.00070.000 – 100.000
Phom nhựa phế liệuNhựa phế liệu ngành giày25.000 – 35.000
Phế Liệu NilonNilon sữa14.500 – 19.500
Nilon dẻo19.500 – 29.500
Nilon xốp9.500 – 19.500
Kẽm in Phế LiệuKẽm in offsetKẽm in vụn65.000 – 70.00045.000 – 55.000
Khuôn Phế LiệuKhuôn ép30.000 – 40.000
Máy móc phế liệuCác loại máy móc phế liệu30.000 – 55.000
Phế Liệu Thùng phiSắt125.500 – 140.500
Nhựa115.500 – 165.500
Phế Liệu PalletNhựa115.500 – 195.500
Phế Liệu NikenCác loại190.500 – 315.000
Phế Liệu Linh kiện điện tửMáy móc các loại405.000 – 1.000.000

 

BẢNG GIÁ HOA HỒNG BÁN PHẾ LIỆU TẠI CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU NHẬT MINH

Bên dưới là bảng hoa hồng dành cho môi giới, người giới thiệu khá chi tiết của Phế Liệu Nhật Minh. Tuy nhiên, hoa hồng có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình thu mua phế liệu cũng như chất lượng của từng loại phế liệu đó.

Để biết rõ mức hoa hồng mình có thể nhận được chính xác nhất, hãy liên hệ ngay cho Công ty Thu Mua Phế Liệu Nhật Minh bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc.

Loại phế liệuSố lượnguHoa hồngn
Thu mua phế liệu sắt vụnTừ 1-5 tấn6.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn15.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn36.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 50.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu đồngTừ 1-2 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 2-5 tấn25.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn50.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn 110.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn250.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 270.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu nhômTừ 1-5 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn25.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn70.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn110.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 130.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu inoxDưới 5 tấn15.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn80.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn200.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 210.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu hợp kimDưới 1 tấn7.000.000 VNĐ
Từ 1-2 tấn16.000.000 VNĐ
Từ 2-5 tấn45.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn100.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn210.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn550.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 570.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu điện tửTừ 1-2 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 2-10 tấn80.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn180.000.000 VNĐ
Trên 20 tấnTrên 210.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu vải vụnDưới 5 tấn15.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn70.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn200.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 220.000.000 VNĐ

Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin & báo giá tham khảo

Công ty sẽ nhận thông tin từ khách hàng hoặc người môi giới & đưa thông tin báo giá tham khảo cho khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và thuận lợi hơn cho quá trình giao dịch.

Bước 2 – Khảo sát bãi phế liệu và báo giá cụ thể: 

Công ty cử nhân viên đến khảo sát trực tiếp tại bãi thu mua phế liệu.  Sau đó sẽ đưa ra mức giá cụ thể, chi tiết nhất. Lúc này, nhân viên sẽ tiến hành phân loại, định giá phế liệu một cách cụ thể. Để khách hàng nắm rõ. 

Bước 3 – Chốt giá và ký hợp đồng: 

Sau khi khách hàng đồng ý với giá thành đưa ra. Cả hai bên sẽ tiến hành chốt giá và ký kết hợp đồng. Mọi thông tin có liên quan đều sẽ được đề cập trong hợp đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Bước 4 – Tiến hành bốc xếp & vận chuyển Thu mua phế liệu công trình:

Nhân viên của công ty tiến hành bốc xếp và vận chuyển phế liệu về kho thu mua. Công ty sẽ cho xe và các công cụ cần thiết đến để thu gom phế liệu nhanh chóng.

Bước 5 – Tiến hành thanh toán – chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Nhật Minh: 

Hoàn tất công việc, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và thanh toán cho khách hàng. Bằng bất cứ hình thức nào có lợi nhất cho cả đôi bên. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU NHẬT MINH

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0933 383 678 – 0976 446 883
Website: https://phelieunhatminh.com/Facebook
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Cách làm hoa bằng phế liệu

 ⭐Chất lượng dịch vụ được cải tiến từng ngày⭐ Phế liệu Nhật Minh có nhiều đại lý lớn nhỏ trải dài từ Nam ra Bắc
⭐ Thanh toán lợi nhuận trực tiếp cho khách hàng⭐ Đội hình làm việc với chuyên môn nghề lâu năm
⭐ Tư vấn + update báo giá phế liệu hằng ngày⭐ Điều động các phương tiện chuyên chở phế liệu hiện đại
⭐ Tiếp nhận đơn hàng 24/7 không giới hạn chủng loại, số lượng⭐ Qúy khách được giải đáp thắc mắc tại đường dây nóng: 0933383678 – 0976446883

Ngoài việc thanh lý phế liệu cho các cơ sở uy tín, thì bạn có thể sử dụng nó để tạo ra nhiều vật dụng trang trí hữu ích, đẹp mắt; giúp không gian sống và làm việc trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Một trong những cách tái chế được nhiều người chọn lựa nhất là làm hoa từ phế liệu. Mời bạn đọc cùng với Phế liệu Nhật Minh tham khảo ngay qua bài viết sau đây.

LAM HOA BANG PHE LIEU

3 cách để làm hoa từ phế liệu trang trí không gian

1. Làm hoa bồ công anh từ ống hút

Chuẩn bị một số dụng cụ:

 • Ống hút đã qua sử dụng, rửa sạch phơi khô. Bạn muốn cánh hoa bồ công anh màu gì, hãy chọn màu ống hút tương ứng.
 • Chai nhựa bỏ đi.
 • Sỏi đá.
 • Cục xốp cắm hoa.
 • Lõi đồng dây điện.
 • Keo dán, màu nước, dao rọc giấy, bút lông, băng dính, kéo cắt, bật lửa.

Hướng dẫn:

 • Bước 01: Tạo cánh hoa.

Ống hút bạn cần cắt 1 đoạn từ 3-4cm, sau đó bạn tỉa thành sợi.

Cứ 2 ống hút (khác màu) sẽ được liên kết với nhau để tạo màu sắc cho 1 cánh hoa.

 • Bước 02: Tạo nhuỵ hoa: Dùng dao rọc giấy tạo cục nhụy hoa tròn.
 • Bước 03: Tạo cỏ.

Ưu tiên chọn ống hút màu xanh, cắt các khúc dài ngắn khác nhau.

Tỉa ống hút thành sợi cỏ, gộp 2 ống hút để tạo cụm cỏ dày hơn.

 • Bước 04: Tạo bình đựng hoa. Nếu có lọ thuỷ tinh thì bạn hãy tận dụng; nếu không có, hãy cắt lấy đáy chai nhựa. Tiếp đến dùng bật lửa hơ tròn chai vừa cắt.
 • Bước 05: Gắn cánh hoa vào nhuỵ hoa bồ công anh.

LAM HOA BANG ONG HUT

Gắn bằng súng bắn keo.

Gắn từng cánh vào nhụy hoa, nên gắn mật độ dày để cho bông hoa đẹp nhất nhé.

 • Bước 06: Dùng lõi đồng gắn phần nhuỵ hoa, xỏ thêm ống hút.
 • Bước 07: Đặt phần ống hút đã gắn lõi đồng vào chai nhựa có đặt đầy sỏi đá.

Dùng keo để gắn ống hút chắc với phần đá. Sau đó đặt các phần sỏi nhỏ để che lên.

Dùng keo gắn phần cỏ lên phần sỏi đá, tương tự dùng sỏi nhỏ để che phần keo dán.

 • Bước 08: Hoàn thiện chậu hoa & bạn có thể vẽ màu nước để trang trí thêm.

2. Cách làm hoa từ phế liệu túi nilon

Chuẩn bị dụng cụ:

 • Những mảnh túi nilon cùng màu. Bạn muốn màu hoa tú cầu màu gì, chọn màu túi nilon tương ứng.
 • 1 đoạn dây đồng.
 • Chậu hoa nhỏ.
 • Sỏi và xốp cắm hoa.
 • 1 ít cỏ khô.
 • Kéo, súng bắn keo.

CACH LAM HOA TU PHE LIEU NILON

Hướng dẫn cách làm:

 • Bước 01: Bạn cắt 8-10 lớp nilon có cùng kích thước với nhau, tốt nhất là nên cắt theo hình chữ nhật
 • Bước 02: Mỗi lớp nilon, bạn gấp lại giống như cách gấp quạt giấy, gấp thành đường thẳng nếp gấp.
 • Bước 03: Gộp tất cả những lớp nilon bạn vừa gấp. Ở chính giữa, bạn dùng dây đồng kẹp chặt & tạo hình quạt.
 • Bước 04: Tạo hình cánh hoa.

Dùng kéo cắt cánh hình tròn hay hình tam giác đều được.

Sau đó, bung cánh hoa ra theo dạng quạt giấy, xếp lại cánh hoa sao cho phù hợp.

 • Bước 05: Cuộn dây đồng lại tạo thành thân, cắm xuống xốp & đặt trong chậu hoa nhỏ.
 • Bước 06: Đổ sỏi lên trên, dùng keo gắn chặt sỏi phần tiếp xúc với dây đồng. Tiếp đó gắn cỏ khô lên trên.
 • Bước 07: Dáng hoa điều chỉnh sao cho phù hợp với sở thích & mục đích decor trang trí.

3. Cách làm hoa từ giấy vụn

Chuẩn bị dụng cụ:

 • Giấy vụn là loại giấy nhún màu tím hay màu bạn muốn tạo hình cho hoa lavender.
 • Băng keo 2 mặt.
 • Băng keo dán mỹ thuật màu xanh.
 • Dây kẽm thép bọc màu xanh.
 • Kéo.

Hướng dẫn cách làm hoa lavender

 • Bước 01: Tạo cánh hoa.

Cắt giấy nhún vụn với 3 kích thước khác nhau, lần lượt là: 6*5cm, 6*8cm, 6*20cm.

Bạn muốn làm bao nhiêu cành hoa thì làm bấy nhiêu cặp đầy đủ các kích thước trên.

 • Bước 02: Chập đôi giấy theo chiều dài. Tiếp theo dùng keo dán hai mặt dán 1/2 tấm giấy vừa chập.
 • Bước 03: Dùng kéo tỉa nhỏ phần giấy vụn.
 • Bước 04: Bóc lớp keo dán 2 mặt còn lại ra, dán lên dây kẽm cuộn thành bông hoa theo thứ tự, gắn mẫu giấy dài nhất trước.
 • Bước 05: Cách 1 đoạn cuốn hết giấy vụn mới cuốn tiếp bông thứ hai, cứ như vậy cuốn hết bông thứ 3.
 • Bước 06: Dùng giấy nhún màu xanh tỉa thành cánh hoa & cuốn trên phần cuống hoa.
 • Bước 07: Áp dụng lại từ bước 04-06 cho những cành hoa lavender còn lại. Sau đó, bạn cho vào bình để trang trí.

Như vậy, Nhật Minh vừa rồi đã giới thiệu đến bạn 3 cách làm hoa từ phế liệu rất đơn giản nhưng tính thẩm mỹ vô cùng bắt mắt. Bên cạnh có thể decor góc làm việc, học tập. Bạn cũng có thể làm để gửi tặng người thân bạn bè với lời chúc vô cùng ý nghĩa. Cùng thu gom & tái chế phế liệu góp phần bảo vệ môi trường nhé.

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Phế liệu Nhật Minh: Thu Mua Phế Liệu Niken Giá Cao

Thủy tinh, nhôm, đồng hay inox là những vật liệu phế thải rất thông dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua cả những loại phế liệu hợp kim. Những sản phẩm hợp kim có tính chất đặc biệt, độ bền cao, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo máy móc, ô tô, tàu thủy, hàng không vũ trụ, năng lượng… Nhưng khi đã qua sử dụng, những phế liệu hợp kim này sẽ trở thành đối tượng thu mua phế liệu để tái chế.

Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu niken tấm, bi, hạt mít, vụn PLNMlà một quá trình khó khăn và cần sự chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Vì vậy, nhiều đơn vị đã tìm đến các công ty thu mua phế liệu niken uy tín để được hỗ trợ trong việc tái chế các loại phế liệu này. Trong đó, Phế Liệu Nhật Minh là một trong những đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn để thực hiện việc thu mua phế liệu niken.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy trình, ưu điểm và lợi ích của việc thu mua phế liệu hợp kim tại Phế Liệu Nhật Minh.

✅ Mua tận nơi toàn quốc⭕ Nhận mua phế liệu tận nơi toàn quốc qua 1 cuộc gọi
✅ Báo giá ngay 24/7⭕ Báo giá nhanh chóng qua điện thoại, hình ảnh qua zlao, gmail, viber, facebook..
✅ Tháo dỡ nhanh chóng⭕ Các loại xe cạp, xe thùng container, xe cẩu, xe nâng hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
✅ Chi hoa hồng cao nhất⭕ Mức chiết khấu hoa hồng cao, hấp dẫn dành cho cá nhân hay doanh nghiệp giới thiệu
✅ Giá phế liệu cao nhất⭕ Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi bằng nhiều hình thức, hóa đơn giấy tờ đầy đủ.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ thu mua phế liệu tại >>> PHẾ LIỆU NHẬT MINH

THU MUA PHẾ LIỆU NIKEN, THU MUA PHE LIEU NIKEN

THU MUA PHẾ LIỆU NIKEN, THU MUA PHE LIEU NIKEN

Giá dịch vụ thu mua phế liệu Niken mới nhất hôm nay 2022 – Phế liệu Nhật Minh

Bảng giá hợp kim phế liệu tại đây chỉ tính chất tham khảo, phụ thuộc chất lượng và số lượng mà mức giá có thể cao hơn nữa. Nếu bạn muốn nhận được báo giá thu mua phế liệu hợp kim chính xác nhất, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 để được báo giá chính xác nhất.

Hợp kim nikenPhân loạiĐơn giá (VNĐ/Kg)
Hợp kim niken các loạiHợp kim nhôm, hợp kim đồng300.000 – 500.000
Hợp kim niken của sắtThép6.000 – 15.000
Hợp kim niken GangGang18.000
Hợp kim niken ThiếcThiếc15.000

Dịch vụ thu mua phế liệu niken thu mua với giá dao động 150.000kg/1kg đến 310.000/1kg tuỳ thuộc vào từng loại niken và từng vị trí của khách hàng mà công ty chúng tôi thu mua với giá khác nhau. Phế liệu niken được làm từ thép không gỉ thường sẽ được giá rất cao, các loại còn lại tuỳ thuộc vào mức độ khan hiếm của nó nên giá giao động sẽ khác nhau.

===>> Xem thêm bảng giá các loại phế liệu được cập nhật mới nhất liên tục tại: https://phelieunhatminh.com/bang-gia-thu-mua-phe-lieu/

Giá thu mua phế liệu niken phụ thuộc vào những yếu tố gì?

Chất lượng của thu mua phế liệu niken

Ở đây chắc là yếu tố quan trọng nhất quyết định rất nhiều đến mức giá thu mua phế liệu. Tuỳ theo chủng loại và chất lượng của những loại hợp kim khác nhau sẽ có mức giá thu mua khác nhau.

Đơn vị thu mua, khu vực thu mua:

Phụ thuộc vào các công ty, đơn vị thì sẽ có một mức giá thu mua phù hợp có thể khác nhau đối với từng khu vực khác nhau, thành phố, nông thôn cũng sẽ có giá trị khác nhau.

Tình hình thị trường:

Mức giá thu mua thị trường phế liệu sẽ thay đổi phụ thuộc vào từng thời điểm khác nhau.Đặc biệt vào thời điểm mà nguồn phế liệu hợp kim đang khan hiếm sẽ làm cho mức giá thu mua của nó tăng cao và ngược lại, trong trường hợp thị trường cung nhiều hơn cầu sẽ làm giảm giá cả của phế liệu hợp kim xuống.

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu niken

Như đã cam kết trước đó, Nhật Minh luôn có chiết khấu hoa hồng vô cùng hấp dẫn cho người giới thiệu. Mặc dù số tiền tuy không lớn những vô cùng ý nghĩa, như là một lời tri ân từ tấm lòng Nhật Minh gửi đến những doanh nghiệp, cá nhân giới thiệu đã giúp công ty có được những mối làm ăn, quan hệ với doanh nghiệp của bạn.

Khi giới thiệu đơn vị Nhật Minh thu mua phế liệu hợp kim, mua bán hợp kim cứng quý khách sẽ nhận được hoa hồng tương ứng theo bảng sau.

Số lượng phế liệu thanh lý (tấn)Chiết khấu hoa hồng (VNĐ)Hoa hồng thỏa thuận (VNĐ)
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg –> 1000 kg)5.000.000Hotline 0976 446 883
Trên 1 tấn (>1000 kg)10.000.000Hotline 0976 446 883
Trên 5 tấn (>5000 kg)20.000.000Hotline 0976 446 883
Trên 10 tấn (>10000 kg)35.000.000Hotline 0976 446 883
Trên 20 tấn (>20000)60.000.000Hotline 0976 446 883
Từ 30 tấn trở lên (>30000 kg)Thương lượng qua hotlineHotline 0976 446 883

Phụ thuộc vào từng mặt hàng phế liệu niken mà chiết khấu từ công ty sẽ khác có giao động đôi chút. Liên hệ qua hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 để biết chính xác % hoa hồng. Quý khách sẽ nhận được cho từng mặt hàng phế liệu!

Bảng giá thu mua phế liệu các loại mới nhất hiện nay

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimGang15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Vì sao giá thu mua phế liệu niken lại cao?

Giá thu mua phế liệu niken cao thường do nhiều yếu tố, bao gồm như:

 1. Hiếm có: Niken là một trong những kim loại hiếm có trên trái đất, chỉ chiếm khoảng 0,008% tổng khối lượng của vỏ Trái Đất. Do đó, việc khai thác và tìm kiếm niken mới là rất khó khăn và tốn kém, khiến giá trị của niken tăng lên.

 2. Ứng dụng rộng rãi: Niken được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất pin, thép không gỉ, hợp kim, đồ trang sức, vật liệu cách nhiệt, điện tử, máy tính, thiết bị y tế và nhiều sản phẩm khác. Nhu cầu cao trong các ngành công nghiệp này cũng đóng góp vào giá cả của niken.

 3. Tính chất đặc biệt: Niken có tính chất chống ăn mòn và chịu nhiệt rất tốt, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho sản xuất các vật liệu đòi hỏi tính chất đặc biệt như máy bay, tàu thủy và thiết bị khai thác dầu khí. Tính chất đặc biệt này làm tăng giá trị của phế liệu niken.

Tóm lại, giá thu mua phế liệu niken cao do niken là kim loại hiếm có, có ứng dụng rộng rãi và có tính chất đặc biệt, gây ra sự khan hiếm và giá trị cao của nó.

Làm cách nào để được thanh lí thu mua phế liệu niken giá cao?

Để được thanh lí thu mua phế liệu niken giá cao, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

 1. Tìm nguồn cung cấp tin tức: Theo dõi thông tin về giá cả và tình hình thị trường sẽ giúp bạn biết được thời điểm tốt nhất để bán phế liệu niken. Bạn có thể tham khảo thông tin từ các trang tin tức chuyên ngành, các trang mạng xã hội hoặc các diễn đàn thảo luận về phế liệu.

 2. Xác định chất lượng phế liệu: Để có giá bán tốt, phế liệu niken phải được tách ra khỏi các hợp kim khác và có độ tinh khiết cao. Vì vậy, trước khi bán phế liệu niken, hãy xác định chất lượng của nó và nếu cần thì tiến hành xử lý để tăng độ tinh khiết.

 3. Tìm người mua đáng tin cậy: Tìm người mua phế liệu niken uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo giá mua được đúng giá thị trường và được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

 4. Đầu tư vào thiết bị phân loại phế liệu: Nếu bạn có quy mô lớn và muốn tối ưu hóa quá trình thu mua phế liệu niken, đầu tư vào thiết bị phân loại phế liệu là một lựa chọn tốt. Thiết bị này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phân loại và xử lý phế liệu niken.

 5. Hợp tác với đơn vị chuyên thu mua phế liệu: Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm và kiến thức về thị trường phế liệu, hợp tác với các đơn vị chuyên thu mua phế liệu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo được giá bán cao nhất cho phế liệu niken của mình.

Tóm lại, để được thanh lí thu mua phế liệu niken giá cao, bạn cần tìm hiểu thị trường, đánh giá chất lượng phế liệu, tìm người mua đáng tin cậy, đầu tư vào thiết bị phân loại phế liệu và hợp tác với đơn vị chuyên thu mua phế liệu.

 

Lựa chọn địa chỉ uy tín đặc biệt như kho bãi phế liệu Nhật Minh

Việc lựa chọn một địa chỉ uy tín và đáng tin cậy để thanh lý thu mua phế liệu niken là rất quan trọng để đảm bảo được giá trị và an toàn cho cả người bán và người mua. Kho bãi phế liệu Nhật Minh là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thu mua và tái chế phế liệu.

Các lý do nên lựa chọn kho bãi phế liệu Nhật Minh:

 1. Kinh nghiệm và uy tín: Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thu mua và tái chế phế liệu, Nhật Minh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thu mua và xử lý các loại phế liệu. Nhật Minh luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, giúp người bán và người mua yên tâm về chất lượng và giá trị của sản phẩm.

 2. Giá cả cạnh tranh: Với quy trình thu mua, xử lý và tái chế phế liệu hiện đại và tiên tiến, Nhật Minh có thể đưa ra giá cả cạnh tranh cho người bán phế liệu niken.

 3. Tiện lợi: Kho bãi phế liệu Nhật Minh nằm ở vị trí trung tâm, dễ dàng tiếp cận và giao dịch. Các dịch vụ và chính sách bán hàng linh hoạt cũng giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 4. Tư vấn chuyên nghiệp: Nhật Minh có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thu mua và thanh lý phế liệu.

Vì vậy, nếu bạn đang cần thu mua phế liệu niken và muốn tìm một địa chỉ uy tín, đáng tin cậy và giá trị, kho bãi phế liệu Nhật Minh là một lựa chọn tốt.

Thanh lý số lượng lớn thu mua phế liệu niken tại Nhật Minh

Với số lượng phế liệu hợp kim cũng là một yếu quyết định mà ảnh hưởng rất nhiều đến giá thu mua phế liệu hợp kim, khi bạn thanh lý hợp kim phế liệu với số lượng lớn thường nhận được rất nhiều ưu đãi về giá cả cũng như những chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ khi thanh lý phế liệu số lượng nhỏ lẻ sẽ nhận được mức giá thu mua thấp hơn so với người thanh lý hợp kim số lượng lớn.

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn muốn thanh lý hợp kim phế liệu giá cao thì nên tích trữ và phân loại từng loại phế liệu thường xuyên. Khi đã đạt được số lượng lớn, hãy tiến hành phân loại và ước lượng trọng lượng của từng mặt hàng rồi tiến hành liên hệ trực tiếp Nhật Minh đơn vị thu mua phế liệu hợp kim giá cao thông qua hotline 0933 383 678 – 0976 446 883

Khi biết được thông tin chi tiết của khách hàng muốn thanh lý phế liệu số lượng lớn. Công ty chúng tôi sẽ có mức giá cao hơn bình thường dành riêng cho bạn. Bạn có thể tìm hiểu giá cả hợp kim phế liệu. Trên thị trường được thoả thuận với công ty để đưa ra một mức giá hợp lý nhất trước khi tới ký kết hợp đồng

Chất lượng phế liệu niken

Hợp kim là một trong số những công ty thu mua phế liệu niken được rất nhiều công ty thu mua và hiện tại đây cũng là mặt hàng rất phổ biến trên thị trường. Thông thường, hợp kim đang được thu mua chia làm hai loại là gang và thiếc. Và tổng quan thì giá cả hai mặt hàng này tương đương nhau và không chênh lệch quá lớn.

Nhưng trong trường hợp, bạn thường xuyên thu gom hợp kim gang thì sẽ thanh lý được với mức giá cao hơn so với các loại hợp kim thiếc. Bên cạnh đó, để lựa chọn đúng thời điểm trên thị trường đang khan hiếm hợp kim phế liệu thiếc hoặc gan cũng sẽ giúp bạn nhận được những mức giá thu mua phế liệu hợp kim cao hơn bình thường đấy.

Quy trình thu mua phế liệu niken tại Phế Liệu Nhật Minh

THU MUA PHẾ LIỆU NIKEN, THU MUA PHE LIEU NIKEN

Quy trình thu mua phế liệu niken tại Phế Liệu Nhật Minh bao gồm các bước sau đây:

 1. Tiếp nhận yêu cầu và đánh giá sản phẩm: Khách hàng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thu mua phế liệu niken. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sản phẩm và xác định giá trị của phế liệu.

 2. Thương thảo và ký hợp đồng: Sau khi xác định giá trị của phế liệu niken, chúng tôi sẽ thương thảo và ký hợp đồng với khách hàng.

 3. Vận chuyển và thu mua sản phẩm: Chúng tôi sẽ tiến hành vận chuyển và thu mua sản phẩm từ địa điểm khách hàng.

 4. Kiểm tra và phân loại sản phẩm: Sau khi thu mua sản phẩm về kho, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phân loại sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn.

 5. Tính giá trị sản phẩm và thanh toán: Sau khi hoàn tất quá trình phân loại sản phẩm, chúng tôi sẽ tính giá trị sản phẩm và thanh toán cho khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

 6. Xử lý phế liệu: Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý phế liệu theo đúng quy trình và tiêu chuẩn để sản phẩm đạt được chất lượng cao nhất có thể.

THU MUA PHẾ LIỆU NIKEN

Câu hỏi và trả lời thường gặp thu mua phế liệu niken

Q: Phế liệu niken được định giá bao nhiêu tiền?

A: Giá thu mua phế liệu niken thường được xác định dựa trên nhiều yếu tố như loại phế liệu, chất lượng, khối lượng, thời điểm, tình trạng thị trường… Vì vậy, để biết được giá cụ thể, bạn nên liên hệ với các đơn vị thu mua phế liệu uy tín để được tư vấn và báo giá chính xác.

Q: Thời gian thu mua phế liệu niken là bao lâu?

A: Thời gian thu mua phế liệu niken thường phụ thuộc vào số lượng và tình trạng phế liệu. Thông thường, nếu số lượng ít thì thời gian thu mua sẽ nhanh hơn. Còn nếu số lượng lớn, thì việc phân loại và vận chuyển phế liệu sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị thu mua phế liệu để biết thời gian cụ thể.

Q: Tôi có thể bán phế liệu niken đã qua sử dụng cho đơn vị thu mua phế liệu được không?

A: Có thể. Phế liệu niken đã qua sử dụng vẫn có thể tái chế và sử dụng lại trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giá trị của phế liệu niken đã qua sử dụng thường thấp hơn so với phế liệu mới. Vì vậy, bạn nên liên hệ với các đơn vị thu mua phế liệu để được tư vấn và báo giá cụ thể.

Q: Điều kiện cần để bán phế liệu niken là gì?

A: Để bán phế liệu niken, bạn cần đảm bảo rằng phế liệu đó là phế liệu hợp pháp, không vi phạm quy định của pháp luật. Ngoài ra, bạn cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc phế liệu như hóa đơn mua bán, chứng từ vận chuyển… Trong trường hợp không có giấy tờ, bạn nên liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu để được tư vấn cách giải quyết.

Tất nhiên là không, đây là bí mật kinh doanh và cũng là tiêu chí đáp ứng lòng tin cho khách hàng đối tác của Nhật Minh.

“Công Ty Phế Liệu Nhật Minh: Đối Tác Uy Tín Cho Giao Dịch Phế Liệu Tại Khu Vực TPHCM, Bình Dương, và Đồng Nai”

Giới Thiệu Công Ty Phế Liệu Nhật Minh

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường về việc bảo vệ môi trường và tái sử dụng tài nguyên, Công Ty Phế Liệu Nhật Minh đã vượt qua để trở thành một trong những đối tác hàng đầu cho việc giao dịch các loại phế liệu quý như đồng, nhôm, sắt, inox và phế liệu từ các công trình xây dựng tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

1. Đa Dạng Các Loại Phế Liệu

Công Ty Phế Liệu Nhật Minh tự hào về khả năng giao dịch nhiều loại phế liệu đa dạng. Họ thu mua và xử lý các loại phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox và phế liệu từ các công trình xây dựng và công nghiệp.

2. Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

Công Ty Phế Liệu Nhật Minh cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Quy trình thu gom và xử lý phế liệu của họ được thiết kế để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên.

3. Phủ Sóng Rộng Lớn

Công Ty Phế Liệu Nhật Minh đã mở rộng hoạt động của họ để phục vụ một loạt khách hàng từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Điều này giúp họ tiếp cận và phục vụ nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong khu vực này.

4. Dịch Vụ Chuyên Nghiệp và Hiệu Quả

Khách hàng của Công Ty Phế Liệu Nhật Minh luôn được đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả. Họ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu giao dịch phế liệu một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

5. Liên Hệ Với Công Ty Phế Liệu Nhật Minh

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để giao dịch phế liệu Đồng, phế liệu Nhôm, phế liệu Sắt, và phế liệu Inox tại khu vực phế liệu TPHCM, phế liệu Bình Dươngphế liệu Đồng Nai, hãy liên hệ với Công Ty Phế Liệu Nhật Minh ngay hôm nay. Họ sẽ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của phế liệu và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU NHẬT MINH

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh
Website: https://phelieunhatminh.com/ – Facebook
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Thu mua phế liệu Hòa Bình

Hiện nay một trong những dịch vụ rất được nhiều người quan tâm. Đó chính là dịch vụ thu mua phế liệu Hoà Bình. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín. Cung cấp dịch vụ mua bán phế liệu tại Hoà Bình. Thì công ty thu mua phế liệu Nhật Minh. Chính là sự lựa chọn đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Với chất lượng cũng như giá cả. Mà dịch vụ thu mua phế liệu Nhật Minh cung cấp.

✅Mua tận nơi toàn quốc🔰 Nhận mua phế liệu tận nơi toàn quốc qua 1 cuộc gọi
✅ Báo giá ngay 24/7🔰 Báo giá nhanh chóng qua điện thoại, hình ảnh qua zlao, gmail, viber, facebook..
✅ Tháo dỡ nhanh chóng🔰 Các loại xe cạp, xe thùng container, xe cẩu, xe nâng hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
✅ Chi hoa hồng cao nhất🔰 Mức chiết khấu hoa hồng cao, hấp dẫn dành cho cá nhân hay doanh nghiệp giới thiệu
✅ Giá phế liệu cao nhất🔰 Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi bằng nhiều hình thức, hóa đơn giấy tờ đầy đủ.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ thu mua phế liệu tại >>> CÔNG TY TNHH NHẬT MINH

THU MUA PHE LIEU HOA BINH

Vì sao bạn nên chọn thu mua phế liệu Nhật Minh tại khu vực Hoà Bình?

Nhật Minh là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ. Thu mua phế liệu Hoà Bình giá cao. Vì Nhật Minh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua phế liệu. Chúng tôi làm việc nhanh gọn, chuyên nghiệp. Luôn đảm bảo chất lượng và uy tín nhất. Quý khách hàng sẽ cực kỳ yên tâm với tác phong làm việc của công ty chúng tôi.

 • Nguyên tắc thu mua phế liệu Hòa Bình giá cao. Cho mọi loại phế liệu, vựa ve chai của chúng tôi. Là nhiệt tình, vui vẻ, nhanh gọn, chuyên nghiệp. Nói “không” ép giá và không ngại đường xa.
 • Không ngại số lượng phế liệu, vựa ve chai. Thu mua lớn hay nhỏ, nhiều phế liệu hay ít phế liệu. Cứ có phế liệu vựa ve chai là chúng tôi sẽ mua.
 • Báo giá nhanh qua điện thoại. 0976 446 883 – 0933 383 678. Hoặc tới trực tiếp khảo sát hàng hóa. Và báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
 • Giá cả cạnh tranh. Cao nhất thị trường Hòa Bình hiện nay.
 • Quy trình thu mua phế liệu, vựa ve chai. Thu mua phế liệu Hòa Bình tại Nhật Minh luôn chính xác. Chuyên nghiệp và xử lý nhanh chóng.
 • Thủ tục đơn giản, tận nơi. Đầy đủ lý do giấy tờ cam kết.
 • Chúng tôi chuyên nhận hợp đồng. Thu mua nhanh các loại phế liệu tại Hòa Bình. Và các tỉnh lân cận.
 • Vận chuyển miễn phí. Xử lý bãi kho tại chỗ nhanh chóng. Chuyên nghiệp, an toan cho bạn và gia đình.

Các loại phế liệu Nhật Minh đang thu mua giá cao hiện nay

Công ty thu mua phế liệu Hoà Bình giá cao – Nhật Minh chuyên thu mua các loại phế liệu sau:

 • Thu mua phế liệu giá cao đồng
 • Thu mua phế liệu giá cao nhôm
 • Thu mua phế liệu giá cao sắt
 • Thu mua phế liệu giá cao thép
 • Thu mua phế liệu giá cao chì
 • Thu mua phế liệu giá cao inox
 • Thu mua phế liệu giá cao niken
 • Thu mua phế liệu giá cao thiếc
 • Thu mua phế liệu giá cao công trình
 • Thu mua phế liệu giá cao ngành may
 • Thu mua phế liệu giá cao hợp kim
 • Thu mua phế liệu giá cao điện tử, dây cáp điện

Và một số loại phế liệu khác…. Liên hệ với chúng tôi ngay. 0976 446 883 – 0933 383 678. Để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.

THU MUA PHE LIEU HOA BINH3

Giá thu mua phế liệu Hoà Bình mới nhất hôm nay

Dưới đây là bảng giá thu mua phế liệu Hoà Bình. Mà chúng tôi vừa cập nhật được. Tuy nhiên bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vì chúng tôi luôn cập nhật giá thị trường thường xuyên. Dựa trên thị trường hiện tại để thay đổi giá cả. Sao cho phù hợp nhất. Chính vì vậy sẽ không có tình trạng ép giá xảy ra. Hãy liẻn hệ với Nhật Minh nếu bạn có nhu cầu thanh lý hoặc có thêm thông tin về giá cả.

Nếu bạn muốn biết thêm về giá cả. Cũng như cách thức thu mua. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0976 446 883 – 0933 383 678. Sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn 24/24

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu Hoà Bình

“Với mỗi loại mặt hàng phế liệu khác nhau. Mà chiết khấu từ công ty sẽ có chênh lệch đôi chút. Liên hệ qua hotline 0933 383 678 – 0976 446 883 để biết chính xác % hoa hồng. Quý vị sẽ nhận được là bao nhiêu cho từng mặt hàng phế liệu thanh lý nhé!”

Số lượng phế liệu thanh lý (tấnChiết khấu hoa hồng (VNĐ)Hoa hồng thỏa thuận (VNĐ)
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg –> 1000 kg)5.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 1 tấn (>1000 kg)10.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 5 tấn (>5000 kg)20.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 10 tấn (>10000 kg)35.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 20 tấn (>20000kg)60.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Từ 30 tấn trở lên (>30000 kg)Thương lượng qua hotline0976 446 883 – 0933 383 678

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh. Như đã cam kết trước đó, Nhật Minh luôn có chiết khấu hoa hồng cao vô cùng hấp dẫn. Cho người giới thiệu nguồn phế liệu.

Bảng giá thu mua các loại phế liệu mới nhất

Phế liệu Nhật Minh còn thu mua một số phế loại khác như sau. Dưới đây là bảng giá thu mua phế liệu các loại mới nhất hôm nay. Mời các bạn tham khảo thêm.

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Bảng thu mua giá phế liệu mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng gọi đến 0976 446 883 – 0933 383 678  để được hỗ trợ nhanh chóng

Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh

QUY TRINH THU MUA PHE LIEU7

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin & báo giá tham khảo

Công ty sẽ nhận thông tin từ khách hàng hoặc người môi giới & đưa thông tin báo giá tham khảo cho khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và thuận lợi hơn cho quá trình giao dịch.

Bước 2 – Khảo sát bãi phế liệu và báo giá cụ thể: 

Công ty cử nhân viên đến khảo sát trực tiếp tại bãi thu mua phế liệu.  Sau đó sẽ đưa ra mức giá cụ thể, chi tiết nhất. Lúc này, nhân viên sẽ tiến hành phân loại, định giá phế liệu một cách cụ thể. Để khách hàng nắm rõ. 

Bước 3 – Chốt giá và ký hợp đồng: 

Sau khi khách hàng đồng ý với giá thành đưa ra. Cả hai bên sẽ tiến hành chốt giá và ký kết hợp đồng. Mọi thông tin có liên quan đều sẽ được đề cập trong hợp đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Bước 4 – Tiến hành bốc xếp & vận chuyển Thu mua phế liệu Hoà Bình:

Nhân viên của công ty tiến hành bốc xếp và vận chuyển phế liệu về kho thu mua. Công ty sẽ cho xe và các công cụ cần thiết đến để thu gom phế liệu nhanh chóng.

Bước 5 – Tiến hành thanh toán – chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Nhật Minh: 

Hoàn tất công việc, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và thanh toán cho khách hàng. Bằng bất cứ hình thức nào có lợi nhất cho cả đôi bên. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

Chăm sóc khách hàng (dịch vụ hậu mãi). Sau khi hoàn tất quá trình thu mua, Nhật Minh sẽ không bỏ rơi khách hàng của mình. Chúng tôi vẫn sẽ quan tâm và hỏi thăm khách hàng một cách tận tình, chu đáo. Để có thể cùng nhau hợp tác cho những lần sau.

THU MUA PHE LIEU HOA BINH2

Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thu mua phế liệu Hoà Bình tại Nhật Minh

Tư vấn toàn diện nhanh chóng, miễn phí, hiệu quả

Nhân viên của chúng tôi tư vấn. Cho khách hàng trước khi thanh lý phế liệu. Kể cả những thắc mắc về vấn đề phế liệu. Trong quá trình tư vấn, chúng tôi đưa ra những lời đề nghị. Chính xác cho khách hàng. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Thanh toán liền tay đa dạng hình thức

Ngay sau khi hoàn tất quá trình. Thu mua theo điều khoản trong hợp đồng. Thu mua phế liệu Nhật Minh sẽ thực hiện việc thanh toán liền tay. Tuỳ thuộc vào khách hàng. Chúng tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt. Hoặc chuyển khoản cho đúng với yêu cầu của khách hàng.

Cam kết thu mua phế liệu giá cao

Mức độ tương tác giá cao hơn. So với các đơn vị thu mua khác. Điều này đồng nghĩa với việc người bán không phải tự đặt mình. Vào thế bất lợi khi thương lượng giá cả.

Tiết kiệm thời gian hiệu quả

Quy trình thu mua phế liệu hoàn toàn do nhân viên của Nhật Minh thực hiện. Khách hàng không cần phải lo lắng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh kho hàng. Sau khi mua hàng, khách hàng không cần mất thời gian cho việc dọn dẹp lại.

PHE LIEU NHAT MINH8 E1662524299949

Xem thêm một số dịch vụ khác như:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
 
Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 
Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh
 
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox KCX Sài Gòn – Linh Trung

 ⭐ Diễn biến báo giá phế liệu trong 24h qua⭐ Phương tiện xe tải vận chuyển phế liệu đa dạng
⭐ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao⭐ Công ty có nhiều thiết bị cân – đo phế liệu hiện đại
⭐ Khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ tốt⭐ Giấy phép kinh doanh đáp ứng mọi tiêu chuẩn về môi trường
⭐ Những mặt hàng phế liệu được thu mua với giá cao⭐ Qúy khách kết nối với Phế liệu Nhật Minh qua những nền tảng khác như: zalo, facebook, viber…

Phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox đang chiếm tỷ trọng rất lớn tại KCX Sài Gòn – Linh Trung. Đáng nói nhất là trong: xây dựng công trình, ngành gia công nhà xưởng, sản xuất hàng mỹ nghệ, ngành gia công cơ khí, ngành lắp ráp máy, chế tạo & gia công thiết bị – linh kiện điện tử…với mức độ phát triển cao, từ đó lượng phế liệu thải ra môi trường càng nhiều.

THANH LY PHE LIEU TAI CONG TY NHAT MINH

Khu Chế Xuất Sài Gòn – Linh Trung

Khu Chế Xuất Linh Trung chính là dự án liên doanh giữa Việt Nam & Trung Quốc; bên phía Việt Nam là CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (SAIGON IPD), còn bên Trung Quốc là CHINA UNITED ELECTRIC IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Khu Chế Xuất Linh Trung bao gồm Khu I, Khu II và Khu III với tổng diện tích là 326.37 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư là 55.500.000 US đôla, vốn pháp định là 17.000.000 US đôla; mỗi bên góp 50%.

Tổng diện tích: 62 ha

Địa điểm: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động chính thức: năm 1995 Tình trạng: Tỷ lệ lắp đầy: 100%

Thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox KCX Tân Thuận

Thu mua phế liệu tại KCX Sài Gòn – Linh Trung:

 • Đồng phế liệu không giới hạn số lượng (đồng đỏ nguyên chất, đồng dây cáp, đồng trục, đồng dây điện cadivi, taiwan, đồng đen, đồng vàng, đồng thau, đồng đen, đồng ba dớ, vụn đồng, mạt đồng,… )
 • Nhôm phế liệu bao gồm đa dạng chủng loại (nhôm đặc nguyên chất, nhôm cứng, nhôm đà, phôm nhôm, nhôm khối, hợp kim nhôm, nhôm xingfa, nhôm thanh, nhôm phôi, nhôm dẻo, nhôm máy, vụn nhôm, mạt nhôm,…)
 • Sắt thép phế liệu từ các công trình xây dựng, các đầu máy cơ khí cũ, trong các chi tiết máy bị lỗi, nhà xưởng cũ,…
 • Nhựa phế liệu: nhựa PP, nhựa PVC, nhựa ABs,..
 • Hợp kim phế liệu (thép gió, hợp kim đồng, hợp kim nhôm, hợp kim chì, thiếc, mũi khoan, dao phay, dao chặt,…)
 • Inox phế liệu ( đồ dùng chứa thành phần inox 304, inox 316, inox 201, inox 403, inox 430, inox 410, inox 320, inox 504, inox 630).
 • Chì phế liệu (chì cục, chì dẻo, bình chì, hợp kim chì,…)
 • Vải phế liệu (vải vụn, phế phải vải công nghiệp, vải cây, vải cuộn,…)
 • Giấy phế liệu: giấy vụn, giấy sách báo cũ, thùng bìa carton
 • Thu mua thùng container cũ, các loại máy xây dựng – máy công nghiệp cũ,..

Địa chỉ thu mua phế liệu tại KCX Sài Gòn – Linh Trung uy tín với giá thành cao

Công ty Nhật Minh – một trong những địa chỉ thu mua phế liệu giá cao + uy tín nhất tại đây mà nhiều khách hàng đều đã lựa chọn. Không chỉ phục vụ tại phạm vi TPHCM, công ty còn tiến hành thu mua phế liệu ở tất cả mọi tỉnh thành còn lại trên cả nước.

Khi quý khách lựa chọn dịch vụ thu mua phế liệu tại Nhật Minh, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng phục vụ cũng như giá cả:

 • Thu mua phế liệu đa dạng nhiều loại với mức giá ưu đãi nhất trên thị trường, không có trường hợp ép giá.

 • Đảm bảo độ uy tín trong quy trình thực hiện dịch vụ

 • Nâng cao giá thanh lý phế liệu cao hơn những đơn vị khác lên tới 25% – 30%

 • Thái độ phục vụ tận tâm – chu đáo cùng phương thức thanh toán nhanh gọn

 • Mua tất cả mặt hàng phế liệu

 • Thời gian linh hoạt, có thể thay đổi tùy theo ý thích của khách hàng

 • Mức thưởng hấp dẫn + chiết khấu lớn dành cho người giới thiệu nguồn phế liệu

PHE LIEU

Bảng giá phế liệu tổng hợp tại KCX Sài Gòn – Linh Trung – Đường dây nóng: 0933383678 – 0976446883

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Dịch vụ mua bán phế liệu Nhật Minh

 • Nhân viên sẽ tiếp nhận thông tin cần bán phế liệu từ quý khách hoặc người giới thiệu (môi giới).
 • Tiến hành công tác khảo sát chất lượng phế liệu thông qua việc kiểm tra thông tin từ khách hàng, phân loại, đánh giá và xử lý. Sau đó, chuyển tiếp thông tin của bạn tới cơ sở gần với địa điểm bán phế liệu nhất để thuận tiện cho việc thu mua, vận chuyển.
 • Thông qua việc phân loại & đánh giá, nhân viên Nhật Minh sẽ báo giá thu mua đến khách hàng với mức giá cạnh tranh
 • Khi hai bên đã thống nhất về giá, sẽ tiến hành kí hợp đồng thực hiện thu mua phế liệu
 • Nhân viên công ty được phân công đến địa điểm bán phế liệu để gom & vận chuyển phế liệu về nơi tập kết. Sau đó, nghiệm thu – thực hiện thanh toán dứt điểm một lần cho khách hàng

Đại lý thu mua phế liệu khu công nghiệp Nhựt Chánh

Cam kết khi thu mua phế liệu KCX Sài Gòn – Linh Trung từ công ty Nhật Minh

 • Cam kết của chúng tôi là khi thu mua sẽ áp dụng công thức quy đổi & cân đo chính xác nhất theo yêu cầu của bạn. Mọi thông số luôn được công khai, minh bạch
 • Giúp đỡ khách hàng trong vấn đề phân loại sản phẩm và báo giá chính xác trước khi tiến hành thu mua
 • Báo giá luôn cao hơn thị trường
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn sâu dày
 • Công ty hoạt động có giấy tờ đầy đủ, chức năng pháp lý cụ thể & thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhanh chóng cho khách hàng.

Công ty Nhật Minh mở rộng dịch vụ thu mua phế liệu ở nhiều khu chế xuất khác tại TPHCM

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM

KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI

KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN THỚI HIỆP

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ TRUNG

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP PHONG PHÚ

KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN

KHU CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG 2

KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI 2

KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH CHIỂU

KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

KHU CÔNG NGHIỆP AN HẠ

KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Cơ sở thu mua phế liệu tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B

Cơ sở thu mua phế liệu tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B – Công ty Nhật Minh là đơn vị uy tín, có đầy đủ giấy tờ pháp lý & năng lực để mua tất cả các mặt hàng phế liệu; vận chuyển bằng nhiều loại xe có tải trọng phù hợp. Công tác thu gom sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường

Nhận thu mua phế liệu công nghiệp: đồng, thép, inox, giấy, vải, máy móc hư,… tận nơi khu công nghiệp; báo giá cao nhất cả nước

BANG BAO GIA PHE LIEU CONG TY NHAT MINH

Giới thiệu về Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B

KCN Tân Đông Hiệp B đi vào hoạt động từ năm 2001, thế nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN này vẫn chưa hoàn thiện. Nên tỷ lệ lấp đầy mới đạt 85%, dù vị trí thuận lợi.

 • Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Đông Hiệp
 • Vị trí: Phường.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương
 • Quy mô: 162.92 ha
 • Năm thành lập: 2001

Công ty Nhật Minh liên kết với những công ty tại KCN Tân Đông Hiệp B – Bình Dương:

 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY- NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN BÌNH BƯƠNG | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH PE VIỆT | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH MINH HẠNH | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN VI NA CA DI | Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY-NHÀ MÁY CỒN BÌNH DƯƠNG | Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MƯỜI HỢI – BÌNH DƯƠNG | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CHI NHÁNH CỔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NHÀ MÁY BAO BÌ BÌNH DƯƠNG | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU NGỌC QUÝ | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN 07 ( DUY HOÀNG 07 ĐỔI TÊN) | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AMECO | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIỆP TIẾN | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH GIẤY ĐÔNG NAM | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ HOÀNG LÂM | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THỊNH | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG NUTIFARM | Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH PHÚC | Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH LỰC KỸ | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ONG | Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT GH | Địa chỉ: Đường số 3, KCN Tân Đông Hiệp B
 • CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIẾN Á | Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B

Ưu điểm khi tiến hành thu mua phế liệu tại KCN Tân Đông Hiệp B?

Ngày nay, vì nhu cầu tiêu dùng lớn nên kéo theo việc sản xuất tăng cao => lượng phế liệu thải ra môi trường cũng theo đó mà tỷ lệ thuận, đặc biệt ở những nơi có nhiều khu công nghiệp lớn như Bình Dương, trong số đó có KCN Tân Đông Hiệp B. Dịch vụ thu mua phế liệu của công ty Nhật Minh ra đời đã mang lại nhiều lợi ích:

– Giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường, diện tích những bãi rác tự phát dần thu hẹp

– Giúp người dân nâng cao ý thức trong vấn đề xử lý phế liệu, không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

– Hướng dẫn cho mọi người cách phân loại & xử lý từng dạng phế liệu để đảm bảo sự an toàn tốt nhất

– Tăng cường nguồn thu nhập, giảm thiểu vấn nạn thất nghiệp

– Góp phần cung ứng cho nhà máy tái chế nguồn nguyên liệu sản xuất, giảm thiểu khai thác tài nguyên mới

BANG GIA PHE LIEU NHAT MINH COMPANY

Bảng giá phế liệu tổng hợp tại KCN Tân Đông Hiệp B

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Hướng dẫn cho mọi người ở KCN Tân Đông Hiệp B chọn lựa đơn vị thu mua phế liệu uy tín

Giữa hàng trăm cơ sở/ đơn vị hiện tại trên địa bàn đang hoạt động lĩnh vực thu mua phế liệu hiện nay thì khách hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề lựa chọn , tìm kiếm địa chỉ chuyên nghiệp, uy tín. Sau đây, công ty Phế liệu Nhật Minh sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn những tiêu chí tiêu chuẩn nhất trong việc chọn nơi để thanh lý phế liệu giá cao:

– Thông tin giới thiệu về công ty/ đơn vị phải rõ ràng, đầy đủ các loại giấy phép, có cơ sở đàng hoàng.

– Liên hệ hotline luôn hoạt động thường xuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng: tư vấn nhiệt tình, mang lại nhiều phương án thanh lý phế liệu vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian

– Cam kết với khách hàng về dịch vụ được thực hiện trọn gói, không phát sinh chi phí

– Định giá phế liệu chính xác, thanh toán nhanh – không kì kèo.

– Sẵn sàng đến tận nơi để thực hiện thu mua, kể cả ngày tết, lễ lớn

– Năng lực thẩm định giá của nhân viên cao, có hiểu biết về chuyên môn

– Quy trình thu mua khoa học, từng khâu có sự liên kết

–Phương tiện để bốc xếp – thu mua phế liệu đa dạng

– Những yêu cầu riêng của khách hàng luôn được đáp ứng

CONG TY MUA PHE LIEU GIA CAO NHAT MINH

Công ty Nhật Minh chuyên phân loại và thu mua phế liệu giá cao | KCN Tân Đông Hiệp B

Qúy khách truy cập vào đường dẫn website: phelieunhatminh.com của chúng tôi, tại đây đã kê khai toàn bộ thông tin từ A -> Z để bạn dễ dàng tham khảo, tiếp cận. Thanh lý phế liệu tại KCN Tân Đông Hiệp B diễn ra nhiều khung giờ khác nhau; quý khách liên hệ qua hotline: 0933383678 – 0976446883

Những khó khăn mà bạn đang gặp phải sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh nhất:

 • Sử dụng thiết bị hiện đại để cân phế liệu, bên cạnh là có sự giám sát bởi đội ngũ chuyên môn
 • Không phân biệt chủng loại; chúng tôi đều thu mua ở mức giá cao, đúng chuẩn với thị trường
 • Thanh toán có hóa đơn; chỉ duy nhất 1 lần
 • Có xe chuyên chở, nhân viên bốc vác phế liệu; tuân thủ an toàn lao động
 • Khách hàng an tâm vì Nhật Minh chúng tôi sẽ đến tận địa điểm yêu cầu để tiến hành khảo sát + báo giá phế liệu.

“Tái Chế Phế Liệu: Bí Quyết Bảo Vệ Môi Trường và Tiết Kiệm Tài Nguyên tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh”

Việc quản lý phế liệu ngày càng trở nên quan trọng để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Chúng ta sẽ khám phá những loại phế liệu đồng, phế liệu sắt, phế liệu nhôm, phế liệu inox, phế liệu niken, phế liệu hợp kim, phế liệu thiếc, phế liệu chì, phế liệu nhựaphế liệu giấy tại các khu vực phế liệu Bình Dương, phế liệu Đồng Nai, phế liệu Long Anphế liệu TPHCM được tái chế tại Công Ty Phế Liệu Nhật Minh ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tp.HCM.

1. Phế Liệu Đồng, Sắt và Nhôm: Cách Công Ty Phế Liệu Nhật Minh thu gom và tái chế các loại phế liệu kim loại như đồng, sắt và nhôm để bảo vệ tài nguyên quý báu và môi trường.

2. Phế Liệu Inox và Hợp Kim: Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu cách việc tái chế inox và hợp kim giúp giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy sự tiết kiệm tài nguyên.

3. Phế Liệu Niken, Thiếc và Chì: Những loại phế liệu quan trọng như niken, thiếc và chì cũng được xử lý một cách an toàn và hiệu quả tại công ty này.

4. Phế Liệu Nhựa và Giấy: Không chỉ kim loại, nhựa và giấy cũng được tái chế để đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường.

5. Sự Hiện Diện Tại Các Khu Vực: Công Ty Phế Liệu Nhật Minh đã mở rộng hoạt động tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tp.HCM, giúp thu gom phế liệu một cách hiệu quả tại các khu vực này.

Kết Luận: Tái chế phế liệu là một phần quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Công Ty Phế Liệu Nhật Minh ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tp.HCM đã chứng minh vai trò quan trọng của họ trong việc thực hiện mục tiêu này và mang lại hy vọng cho một tương lai sạch hơn và bền vững hơn.

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Giá thu mua vỏ bia, chai bia hiện nay là bao nhiêu?

 ⭐ Website: phelieunhatminh.com update báo giá hằng ngày⭐ Tất cả các mặt hàng phế liệu được thu mua với giá cao 25% – 30%
⭐ Tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh⭐ Nhân viên đến tận nơi để khảo sát và cung cấp báo giá
⭐ Thanh toán tiền hàng trực tiếp + xuất hóa đơn⭐ Công ty hoạt động minh bạch, quy trình thu mua rõ ràng
⭐ Mở nhiều đại lý trải dài trên toàn quốc⭐ Trang bị phương tiện vận chuyển phế liệu hiện đại

Hiện nay hoạt động thu mua vỏ bia, chai bia ngày càng phát triển lớn mạnh. Khi mà hoạt động sản xuất, tiêu dùng đang tăng cao thì công tác thanh lý phế liệu càng gặp nhiều thuận lợi. Trong nội dung này, công ty Nhật Minh sẽ cung cấp cho bạn đọc về bảng báo giá thu mua vỏ chai bia, chai nhựa; tìm hiểu về quy trình và tầm quan trọng của việc thu gom phế liệu là như thế nào?

MUA VO LON BIA GIA CAO

Bảng giá thu mua của các loại vỏ bia trên thị trường

Tín hiệu tích cực từ hoạt động thu mua phế liệu đã giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường; giải quyết những vần đề khó khăn tài chính của người dân, cung cấp ổn định nguồn phế liệu để tái chế cho nhà máy

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

THU MUA LON BIA PHE LIEU GIA CAO

Tìm hiểu về công việc thu mua phế liệu vỏ bia

Hiện tại có thể thấy, việc mua bán phế liệu vỏ chai bia đang được rất nhiều người lựa chọn & khởi nghiệp. Cùng với sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, thì nó cũng đang dần trở thành một nghề vô cùng hot. Dần dần thay đổi những cái nhìn không tốt của nhiều người về dịch vụ này

Khi thanh lý phế liệu cho các cơ sở thu mua, là bạn đang góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, sử dụng nguồn nguyên liệu từ việc tái chế sẽ ” cứu ” được nguồn tài nguyên sẵn có trong tự nhiên đang ngày cạn kiệt

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có vô số các cơ sở thu mua phế liệu theo hình thức được nâng cấp hơn, chuyên nghiệp hơn, có khoa học và mang tính chặt chẽ cao. Lợi nhuận thu lại từ việc bán phế liệu sẽ làm bạn bất ngờ

CHAI BIA VO BIA PHE LIEU

Lợi ích to lớn từ việc thực hiện thu mua vỏ bia

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ thống kê cho thấy, tái chế kim loại vật liệu khác có lợi cho môi trường.Tái chế ve chai, vỏ bia có thể giúp tiết kiệm được năng lượng, cũng như công sức trong quá trình khai thác nguồn nguyên liệu. 

Tái chế phế liệu là hình thức giúp tiết kiệm được nguồn nguyên liệu rất lớn. Việc thu dọn dẹp ve chai để thanh lý cho các đơn vị phế liệu là hành động vô cùng thông minh và mang tính nhân văn.

Ô nhiễm môi trường giảm xuống mức tối đa, do các hoạt động khai thác gây ra. Việc tiếp ứng nguồn nguyên liệu cho thị trường, các nhà máy xí nghiệp nhanh hơn. Tái chế ve chai đem đến công ăn việc làm, giải quyết vấn nạn thất nghiệp

MUA VO LON BIA TAN NOI

Quy trình tái chế vỏ bia ra sao?

Xử lý vỏ bia – chai bia sau khi chúng ta sử dụng xong, là quá trình tái chế vỏ lon để tái sử dụng. Thực hiện bằng cách áp dụng kỹ thuật, để tạo ra các sản phẩm mới. Xuyên xuốt quy trình hoạt động đều có sự quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn & đáp ứng tất cả các nhu cầu về chính tiệt trùng, vệ sinh và chất lượng.

Bên cạnh đó theo như nghiên cứu lý thuyết, lẫn trên kết quả thực tế về tái chế bằng quy trình trên, cũng tiết kiệm chi phí sản xuất vỏ lon từ quá trình điện phân. Vì nó cần phải thông qua việc khai thác từ quặng vô cùng tốn kém.

Nói theo cách khác, việc vận dụng hiệu quả tốt quá trình tái chế, thì chúng ta có thể giảm áp lực với việc sử dụng nguyên liệu có trong tự nhiên, trong chế tạo. Các vật dụng được tạo ra từ vỏ bia tái chế có chất lượng cao, độ bền tốt, giá thành phải chăng.

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Giá thu mua cao su phế liệu

Giá thu mua cao su phế liệu – Bạn có săm lốp bị hỏng, hay những phế liệu làm từ cao su không sử dụng tới. Bạn muốn bán nó với giá tốt hãy liên hệ ngay với Công ty thu mua phế liệu Nhật Minh. Chúng tôi thu mua tận nhà tất cả các sản phẩm được làm từ chất liệu cao su như: lốp xe, băng tải cao su,… Với những phế liệu này chúng tôi sẽ tới thu mua tận nơi, bốc dỡ và vận chuyển nhanh chóng. Điều đặc biệt mà Nhật Minh cam kết đó là thu mua với mức giá tốt so với thị trường.

GIÁ THU MUA CAO SU PHẾ LIỆU

Xem thêm:

Thu mua phế liệu

Thu mua phế liệu đồng

Thu mua phế liệu nhôm

Thu mua phế liệu sắt

Thu mua phế liệu inox

Thu mua phế liệu hợp kim

Thu mua phế liệu niken

Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường đang được các cá nhân tổ chức đặc biệt quan tâm. Với đặc thù là cao su khó phân hủy trong môi trường như săm lốp cao su thì việc thu dọn kho bãi đúng cách, hợp lý là điều bạn nên làm. Và đương nhiên phế liệu Nhật Minh tự tin là đơn vị giúp các bạn giải quyết vấn đề này nhanh chóng. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ thu mua phế liệu cao su giá tốt hãy gọi ngay tới Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh để được phục vụ Nhật Minh.

Những ứng dụng của phế liệu cao su

Từ lâu, rác cao su phế thải là vật liệu polyme quan trọng, được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong đời sống con người. Cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội, lượng cao su phế thải thải ra môi trường ngày một nhiều.

NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA PHẾ LIỆU CAO SU

Điều này đã khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn bởi đặc tính bền với các tác nhân vật lý, hóa học cũng như khó phân hủy trong môi trường chôn lấp của cao su. Sau nhiều công trình nghiên cứu, rác cao su phế thải đã được tái chế, sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà nhiều người không nghĩ tới.

Rác cao su phế thải sử dụng làm nhiên liệu

Rác cao su phế thải là một chất cháy có nhiệt lượng cao. Do vậy, người ta có thể tận dụng rác cao su phế thải để làm nhiên liệu cho các nhà máy gạch, gốm sứ, sản xuất xi măng, nhà máy nhiệt điện…

Rác cao su phế thải: Hạt cao su trải sân cỏ nhân tạo

Thông thường, có 2 loại hạt cao su được sử dụng cho sân cỏ nhân tạo. Đầu tiên là hạt cao su SBR làm từ lốp xe tái chế, cao su phế liệu từ các nhà máy ở khu công nghiệp. Loại này làm cho mặt đệm trên sân bền và sạch sẽ, có độ ổn định tốt trong nhiều môi trường và chịu tác động của thời tiết tốt hơn so với cao su tự nhiên. Hiện nay FIFA cũng đang khuyến khích sử dụng loại cao su này.

Loại thứ 2 là cao su EPDM có độ đàn hồi cao, giúp giảm áp lực lên các khớp khi người chơi vận động trên sân cỏ nhân tạo, thân thiện với môi trường và chịu được nhiệt độ cao (khoảng từ 50 – 150 độ C). Rác cao su phế thải, hạt cao su được sử dụng nhiều tại các sân cỏ nhân tạo

Gạch cao su

Cao su phế thải sau khi được tách kim loại sẽ được nghiền nhỏ bằng các máy nghiền đến kích thước khoảng 0,5 x 0,5 cm. Các loại chất dẻo thải (PE, PP, PS…) được rửa sạch và phơi khô cũng được nghiền nhỏ đến kích thước như trên.

Sau đó, trộn lẫn cao su và chất dẻo theo tỷ lệ khối lượng thích hợp nhằm tăng độ đồng nhất và độ bền cơ học. Hỗn hợp này được trộn thêm các chất phụ gia, chất hóa dẻo, bột đá… và được nấu chảy trong một thùng kín để tạo ra một khối nhão đồng nhất.

Rác cao su phế thải đắp lại lốp cũ

Có thể bạn không tin, nhưng hiện có khoảng 15% lốp xe con, 50% lốp xe tải được đắp lại từ các lốp xe cũ thay vì chế tạo mới. Trong đó phần lớn được đắp lại từ 2 đến 3 lần. Riêng lốp máy bay có thể đắp lại đến 20 lần.

Trước khi đắp, tất cả các vỏ lốp xe cũ đều phải thông qua công đoạn kiểm tra. Sau đó là tạo một bề mặt sạch sẽ để đảm bảo sự kết dính cao nhất và tạo đường viền ở vòng quanh vùng đắp.

Rác cao su phế thải dùng để trải mặt đường

Mặt đường có thêm vụn cao su sẽ giúp hạn chế sự phát triển của bùn, thoát nước nhanh, độ bền cao, giảm độ lún, giảm tính phản xạ và nứt do sức nóng, chống đóng băng… so với mặt đường thông thường. 

Lợi ích của việc thu mua cao su phế liệu

Bạn có biết các sản phẩm được làm từ cao su sẽ được tái chế một cách triệt để. Điều quan trọng là bạn cần tìm tới đơn vị xử lý, thu mua chúng. Thu mua phế liệu cao su giá cao Nhật Minh tự tin là người bạn đồng hành cùng quý vị.

Tác dụng của cao su tái chế

 • Có thể sử dụng làm nhiên liệu đốt
 • Hạt cao su có thể tái chế để trải thảm cho các sân bóng nhân tạo
 • Cao su hỗn hợp có thể tạo ra gạch hoặc thảm trải đường đi
 • Có thể xử lý phế thải cao su làm nguyên liệu xanh
 • Cao su được tái chế thành thảm cao su
 • Tận dụng cao su cũ tối đa

Sau khi phế thải cao su được thu mua sẽ được tái chế. Và quy trình này phụ thuộc vào công nghệ của từng đơn vị chuyên tái chế rác thải, phế phẩm cao su. Và việc này mang tới giá trị cao cho toàn xã hội khi ô nhiễm môi trường đang là vấn nạn của toàn cầu.

 • Phế liệu cao su sau tái chế có thể được sử dụng làm chất đốt, đế giày dép hoặc các loại chậu cao su
 • Sử dụng trong các dải phân cách hoặc lót sàn
 • Tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô
 • Tạo cơ hội việc làm, giảm bớt chi phí xử lý chất thải khó phân hủy trong môi trường như cao su

Như vậy tái chế phế thải săm lốp cao su là nhu cầu tất yếu của mọi cá nhân và tổ chức. Thu mua phế liệu Nhật Minh tự tin là đơn vị thu mua phế liệu giá cao cao su. đảm bảo nhiều lợi ích cho người bán. Nếu quý vị đang có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình.

BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY【14/06/2024】

Phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
Bảng giá Phế Liệu ĐồngĐồng cáp125.000 – 325.000
Đồng đỏ105.000 – 295.000
Đồng vàng95.000 – 275.000
Mạt đồng vàng75.000 – 255.000
Đồng cháy112.000 – 205.000
Bảng giá Phế Liệu SắtSắt đặc11.000 – 22.000
Sắt vụn7.500 – 20.000
Sắt gỉ sét7.000 – 18.000
Bazo sắt7.000 – 12.000
Bã sắt6.500
Sắt công trình10,500
Dây sắt thép10.500
Bảng giá Phế Liệu ChìChì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây385.000 – 555.000
Chì bình, chì lưới, chì XQuang50.000 – 80.000
Bảng giá Phế Liệu Bao bìBao Jumbo85.000 (bao)
Bao nhựa105.000 – 195.000 (bao)
Bảng giá Phế Liệu NhựaABS25.000 – 45.000
PP15.000 – 25.500
PVC8.500 – 25.000
HI15.500 – 30.500
Ống nhựa15.000
Bảng giá Phế Liệu GiấyGiấy carton5.500 – 15.000
Giấy báo15.000
Giấy photo15.000
Bảng giá Phế Liệu KẽmKẽm IN35.500 – 65.500
Bảng giá Phế Liệu InoxLoại 20115.000 – 29.000
Loại 30431.000 – 55.000
Bảng giá Phế Liệu NhômNhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình)45.000 – 93.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát)40.000 – 72.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm)12.000 – 55.000
Bột nhôm2.500
Nhôm dẻo30.000 – 44.000
Nhôm máy20.500 – 40.000
Bảng giá Phế Liệu Hợp kimMũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay380.000 – 610.000
Thiếc180.000 – 680.000
Bảng giá Phế Liệu NilonNilon sữa9.500 – 14.500
Nilon dẻo15.500 – 25.500
Nilon xốp5.500 – 12.500
Bảng giá Phế Liệu Thùng phiSắt105.500 – 130.500
Nhựa105.500 – 155.500
Bảng giá Phế Liệu PalletNhựa95.500 – 195.500
Bảng giá Phế Liệu NikenCác loại300.000 – 380.000
Bảng giá Phế Liệu bo mach điện tửmáy móc các loại305.000 – 1.000.000

Lưu ý:Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo muốn biết thêm chính xác về giá liên hệ: Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh

 

BẢNG CHI TIẾT HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU

Tùy thuộc vào loại phế liệu cũng như số lượng của từng loại phế liệu mà người môi giới, giới thiệu sẽ nhận được những mức hoa hồng khác nhau.

Sau đây là bảng chi tiết nhất về hoa hồng môi giới phế liệu của người môi giới, giới thiệu được nhận khi hợp tác với Nhật Minh:

Loại phế liệu thu muaSố lượng thu mua phế liệuHoa hồng môi giới được nhận
Thu mua phế liệu sắt vụnTừ 1-5 tấn5.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn14.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn35.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 50.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu đồngTừ 1-2 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 2-5 tấn25.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn50.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn 110.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn250.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 270.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu nhômTừ 1-5 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn25.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn70.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn110.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 130.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu inoxDưới 5 tấn15.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn80.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn200.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 210.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu hợp kimDưới 1 tấn7.000.000 VNĐ
Từ 1-2 tấn16.000.000 VNĐ
Từ 2-5 tấn45.000.000 VNĐ
Từ 5-10 tấn100.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn210.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn550.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 570.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu điện tửTừ 1-2 tấn10.000.000 VNĐ
Từ 2-10 tấn80.000.000 VNĐ
Từ 10-20 tấn180.000.000 VNĐ
Trên 20 tấnTrên 210.000.000 VNĐ
Thu mua phế liệu vải vụnDưới 5 tấn15.000.000 VNĐ
Từ 5-20 tấn70.000.000 VNĐ
Từ 20-50 tấn200.000.000 VNĐ
Trên 50 tấnTrên 220.000.000 VNĐ

Đây là bảng chi phí hoa hồng dành cho môi giới, người giới thiệu khá chi tiết. Tuy nhiên, chi phí hoa hồng có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình thu mua phế liệu cũng như chất lượng của từng loại phế liệu đó. Để biết rõ mức hoa hồng mình có thể nhận được chính xác nhất, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi, bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc.

Thu mua phế liệu Trà Vinh

Nhật Minh là địa chỉ chuyên thu mua phế liệu Trà Vinh và trên toàn quốc uy tín. Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng. Cam kết giá thu mua phế liệu ở Trà Vinh luôn cao hơn so với các đơn vị thu mua khác. Phế liệu Nhật Minh chuyên nhận thu mua các loại như. Đồng, nhôm, sắt, thép, inox, niken, hợp kim…Hãy gọi đến cho phế liệu Nhật Minh vào hotline 0976 446 883 – 0933 383 678. Để được hướng dẫn và báo giá kịp thời.

✅Thu mua phế liệu Trà Vinh⭕ Nhận mua phế liệu tận nơi toàn quốc qua 1 cuộc gọi
✅ Báo giá ngay 24/7⭕ Báo giá nhanh chóng qua điện thoại, hình ảnh qua zlao, gmail, viber, facebook..
✅ Tháo dỡ nhanh chóng⭕ Các loại xe cạp, xe thùng container, xe cẩu, xe nâng hỗ trợ bốc hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
✅ Chi hoa hồng cao nhất⭕ Mức chiết khấu hoa hồng cao, hấp dẫn dành cho cá nhân hay doanh nghiệp giới thiệu
Phế liệu Nhật Minh: Thu Mua Phế Liệu Đồng Nai Giá Cao Giá phế liệu cao nhất⭕ Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi bằng nhiều hình thức, hóa đơn giấy tờ đầy đủ.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ thu mua phế liệu tại >>> CÔNG TY TNHH NHẬT MINH

THU MUA PHE LIEU TRA VINH

Lý do gì khách hàng chọn Nhật Minh để thu mua phế liệu Trà Vinh

Hiện nay có rất nhiều công ty thu mua phế liệu. Nhưng sự khác biệt tại Nhật Minh đó chính là sự uy tín chuyên nghiệp. Và hoạt động lâu năm trong nghề thu mua phế liệu. Chúng tôi đã thu mua hàng ngàn tấn phế liệu và xử lý chúng. Con số này không ngừng tăng theo thời gian. Phế liệu Nhật Minh luôn muốn hợp tác lâu dài cùng quý khách hàng. Chính vì thế chúng tôi luôn cam kết rằng giá thu mua tại Nhật Minh. Luôn cao hơn các công ty, cơ sở thu mua phế liệu khác.

Ngoài khu vực Trà Vinh, Nhật Minh còn thu mua phế liệu. Các khu vực tỉnh thành khác trên cả nước. Chúng tôi làm việc với tiêu chí “Khách hàng là trên hết”. Và luôn đảm bảo rằng:

 • Giá cả cạnh tranh. Chúng tôi đảm bảo mua giá cao nhất thị trường
 • Không ngại số lượng. Chúng tôi luôn phục vụ bạn dù số lượng ít.
 • Mua bán nhanh chóng, thanh toán thuận tiện. “Đừng bỏ đi những gì dù chỉ là phế liệu.

Công ty có tinh thần trách nhiệm cao. Của từng bộ phận cùng với phương châm. “Hợp tác đề cùng phát triển và cùng thành công “ và định hướng”. Liên tục phát triển để vươn lên một tầm cao mới. “Chính những điều này đã làm chúng tôi luôn nỗ lực về nhân lực, trang bị. Và xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin đối với quý khách hàng. Tới từng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

PHE LIEU NHAT MINH14

Các phế liệu Nhật Minh đang thu mua giá cao

 • Thu mua phế liệu sắt. Sắt đặc, sắc vụn, sắc gỉ sét, sắt bazớ. Sắt công trình, dây sắt thép
 • Thu mua phế liệu đồng. Đồng cáp, đồng đỏ, đồng thau, đồng vàng, đồng cháy
 • Thu mua phế liệu gang. Gang trắng, gang xám
 • Thu mua phế liệu chì. Chì cục, chì thanh, chì dẻo
 • Thu mua phế liệu inox. Inox 304, 316, 201, 419, 420, inox vụn
 • Thu mua phế liệu nhôm. Nhôm đặc, nhôm đà, nhôm thanh, hợp kim nhôm, bột nhôm. Nhôm xingfa, nhôm dẻo, nhôm máy.
 • Thu mua phế liệu hợp kim. Giá mũi khoan, dao phay, khuôn hợp kim, chân vịt.
 • Thu mua phế liệu nhựa. Nhựa cứng, nhựa dẻo, nhựa abs, nhựa pvc. Nhựa pet, nhựa mica.
 • Thu mua phế liệu công trình xây dựng. Dự án, xác nhà cũ, nhà xưởng.

Khi có thông tin hoặc nguồn phế liệu của quý doanh nghiệp. Cần thanh lý hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Vào hotline 0976 446 883 – 0933 383 678. Để được nhân viên tư vấn và bàn về vấn đề giá cả để tiến tới giao dịch..

THU MUA PHE LIEU TRA VINH1

Giá thu mua phế Trà Vinh mới nhất hôm nay

Bất cứ sản phẩm nào cũng vậy, giá cả của chúng cũng đều có sự thay đổi. Tuỳ thuộc vào từng thời điểm. Tương tự, các loại phế liệu cũng vậy. Giá thu mua của chúng cũng có thể thay đổi tuỳ vào thị trường. Số lượng, chất lượng và cả đối tác mà bạn chọn nữa. Do có nhiều yếu tố tác động lên nên có thể. Tại một số thời điểm, giá mà bạn nhận được sẽ có sự khác biệt nhất định. Chính vì vậy bạn nên gọi đến 0976 446 883 – 0933 383 678 để được báo giá nhanh chóng.

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu Trà Vinh

“Với mỗi loại mặt hàng phế liệu khác nhau. Mà chiết khấu từ công ty sẽ có chênh lệch đôi chút. Liên hệ qua hotline 0933 383 678 – 0976 446 883 để biết chính xác % hoa hồng. Quý vị sẽ nhận được là bao nhiêu cho từng mặt hàng phế liệu thanh lý nhé!”

Số lượng phế liệu thanh lý (tấn)Chiết khấu hoa hồng (VNĐ)Hoa hồng thỏa thuận (VNĐ)
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg –> 1000 kg)5.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 1 tấn (>1000 kg)10.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 5 tấn (>5000 kg)20.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 10 tấn (>10000 kg)35.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Trên 20 tấn (>20000kg)60.000.0000976 446 883 – 0933 383 678
Từ 30 tấn trở lên (>30000 kg)Thương lượng qua hotline0976 446 883 – 0933 383 678

Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh. Như đã cam kết trước đó, Nhật Minh luôn có chiết khấu hoa hồng cao vô cùng hấp dẫn. Cho người giới thiệu nguồn phế liệu.

Bảng giá thu mua các loại phế liệu mới nhất

Phế liệu Nhật Minh còn thu mua một số phế loại khác như sau. Dưới đây là bảng giá thu mua phế liệu các loại mới nhất hôm nay. Mời các bạn tham khảo thêm.

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Lưu ý:

Bảng thu mua giá phế liệu Bảng giá trên đây còn mang tính chất tham khảo. Và chưa thực sự chính xác. Vì giá thu mua còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như số lượng, chất lượng, khoảng cách địa lý, chủng loại. Độ khó trong việc bốc xếp và vận chuyển, tái chế.

Do đó để biết thông tin chính xác về giá mua. Cũng như cách thức thu mua tại Phế liệu Nhật Minh. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678. Để được tư vấn miễn phí nhé. Chúng tôi cam kết với quý khách. Sẽ không bao giờ có tình trạng ép giá, trả giá khi thu mua.

Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Nhật Minh

QUY TRINH THU MUA PHE LIEU4

Bước 1 – Tiếp nhận thông tin & báo giá tham khảo

Công ty sẽ nhận thông tin từ khách hàng hoặc người môi giới & đưa thông tin báo giá tham khảo cho khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và thuận lợi hơn cho quá trình giao dịch.

Bước 2 – Khảo sát bãi phế liệu và báo giá cụ thể: 

Công ty cử nhân viên đến khảo sát trực tiếp tại bãi thu mua phế liệu.  Sau đó sẽ đưa ra mức giá cụ thể, chi tiết nhất. Lúc này, nhân viên sẽ tiến hành phân loại, định giá phế liệu một cách cụ thể. Để khách hàng nắm rõ. 

Bước 3 – Chốt giá và ký hợp đồng: 

Sau khi khách hàng đồng ý với giá thành đưa ra. Cả hai bên sẽ tiến hành chốt giá và ký kết hợp đồng. Mọi thông tin có liên quan đều sẽ được đề cập trong hợp đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên.

Bước 4 – Tiến hành bốc xếp & vận chuyển thu mua phế liệu Trà Vinh

Nhân viên của công ty tiến hành bốc xếp và vận chuyển phế liệu về kho thu mua. Công ty sẽ cho xe và các công cụ cần thiết đến để thu gom phế liệu nhanh chóng.

Bước 5 – Tiến hành thanh toán – chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Nhật Minh: 

Hoàn tất công việc, dọn dẹp kho bãi sạch sẽ và thanh toán cho khách hàng. Bằng bất cứ hình thức nào có lợi nhất cho cả đôi bên. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

Chăm sóc khách hàng (dịch vụ hậu mãi). Sau khi hoàn tất quá trình thu mua, Nhật Minh sẽ không bỏ rơi khách hàng của mình. Chúng tôi vẫn sẽ quan tâm và hỏi thăm khách hàng một cách tận tình, chu đáo. Để có thể cùng nhau hợp tác cho những lần sau.

Các địa điểm thu mua phế liệu Trà Vinh giá cao tại Nhật Minh

Thu mua thanh lý phế liệu tại TP Trà Vinh

Chúng tôi nhận mua phế liệu nhôm, đồng, sắt, thép, inox phế liệu, giấy vụn, sắt công trình, sắt vụn…tại Thành phố Trà Vinh

Thu mua thanh lý phế liệu tại Thị Xã Duyên Hải

Mua bán phế liệu Duyên Hải bao gồm các địa bàn. Thị trấn Long Thành và những xã. Long Khánh, Long Vĩnh, Ngũ Lạc, Đông Hải, Đôn Xuân, Đôn Châu..

Thu mua thanh lý phế liệu tại Huyện Càng Long.

Nhận thu mua phế liệu tận nơi tại thị trấn Càng Long và các xã. An Trường, Bình Phú, An Trường A, Đại Phúc. Đức Mỹ, Huyền Hội, Đại Phước, Mỹ Cẩm. Nhị Long Phú, Nhị Long, Phương Thạnh, Tân Bình, Tân An.

Thanh Lý Phế Liệu Tại Huyện Cầu Kè

Chuyên thu mua phế liệu tận nơi tại thị trấn Cầu Kè và tại 10 xã. An Phú Tân, Hòa Ân. Châu Điền, Hòa Tân. Thông Hòa, Ninh Thới, Phong Thạnh. Phong Phú, Tam Ngãi, Thạnh Phú,…

Thu mua thanh lý phế liệu huyện Cầu Ngang

Công ty phế liệu Nhật Minh nhận mua bán phế liệu Trà Vinh. Tận nơi tại thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long và tại 13 xã. Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Mỹ Hòa. Kim Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Nhị Trường, Thuận Hòa. Trường Thọ, Thạnh Hòa Sơn, Vĩnh Kim.

Chuyên thu mua phế liệu tại huyện Châu Thành

Chuyên thanh lý phế liệu Trà Vinh tận nơi. Tại thị trấn Châu Thành và tại 13 xã. Đa Lộc, Hòa Minh, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Lương Hòa. Lương Hòa A, Mỹ Chánh, Long Hòa, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Thanh Mỹ, Song Lộc…số lượng

Thanh Lý Phế Liệu Tại Huyện Duyên Hải

Nhận mua phế liệu giá cao tại thị trấn Long Thành và tại 6 xã: Đôn Châu, Đôn Xuân, Long Khánh, Đông Hải, Ngũ Lạc, Long Vĩnh..tận nơi

Thanh Lý Phế Liệu Tại Huyện Tiểu Cần

Chúng tôi thu mua phế liệu tại xã Tân Hoà, Tập Ngãi, Hùng Hoà, Ngãi Hùng..số lượng

Thanh Lý Phế Liệu Tại Huyện Trà Cú.

Tại đây, Nhật Minh nhận mua bán phế liệu tại An Quãng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Đôn Châu. Đôn Xuân, Đại An, Long Hiệp, Tân Hiệp, Ngọc Biên, Thanh Sơn, Ngãi Xuyên. Kim Sơn, Tập Sơn, Phước Hưng, Định An, Tân Sơn, Hàm Giang, Hàm Tân và tại thị trấn Trà Cú.

PHE LIEU NHAT MINH13

Nhận thu mua phế liệu KCN tại Trà Vinh

1. Thu Mua Phế Liệu KCN Long Đức Giá Cao

Địa điểm: Xã Long Đức, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

2. Thu Mua Phế Liệu KCN Cổ Chiên Giá Cao

Địa điểm: Xã Đại Phước, huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

3. Thu Mua Phế Liệu KCN Cầu Quan Giá Cao

Địa điểm: TT Cầu Quan; Huyện Tiểu Cần; Trà Vinh

4. Thu Mua Phế Liệu KCN Ngũ Lạc Giá Cao

Địa điểm: huyện Duyên Hả/ Trà Vinh

Xem thêm một số dịch vụ khác như:

“Công Ty Phế Liệu Nhật Minh: Đối Tác Uy Tín cho Thu Mua và Bán Phế Liệu Đồng, Nhôm, Sắt, Inox tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai”

Trong thời đại hiện nay, việc quản lý phế liệu trở nên ngày càng quan trọng, không chỉ với mục tiêu bảo vệ môi trường mà còn để khai thác giá trị từ những tài sản bỏ đi. Để thực hiện công việc này một cách hiệu quả, Công ty Phế Liệu Nhật Minh đã nổi lên như một đối tác tin cậy cho thu mua và bán phế liệu Đồng, phế liệu Nhôm, phế liệu Sắt, và phế liệu Inox tại khu vực phế liệu TPHCM, phế liệu Bình Dươngphế liệu Đồng Nai, cũng như phế liệu từ các công trình xây dựng tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Hãy cùng tìm hiểu về sự đáng tin cậy và dịch vụ xuất sắc của Công ty Phế Liệu Nhật Minh.

1. Địa điểm thuận lợi

Với vị trí tại các khu vực trung tâm của TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai, Công ty Phế Liệu Nhật Minh có lợi thế tiếp cận nhanh chóng đến các nguồn cung cấp và khách hàng. Điều này giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển và tối ưu hóa quá trình giao dịch.

2. Đa dạng sản phẩm phế liệu

Công ty này chuyên thu mua và bán các loại phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox và phế liệu từ các công trình xây dựng. Sự đa dạng này trong sản phẩm phế liệu giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân.

3. Cam kết về chất lượng

Chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu tại Công ty Phế Liệu Nhật Minh. Mọi sản phẩm phế liệu đều được kiểm tra và phân loại một cách cẩn thận để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.

4. Giá cả cạnh tranh

Khách hàng có thể tin tưởng vào tính minh bạch trong định giá và thanh toán từ Công ty Phế Liệu Nhật Minh. Họ cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh và hợp lý, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

5. Dịch vụ thu mua tận nơi

Công ty cung cấp dịch vụ thu mua phế liệu tận nơi, giúp loại bỏ sự phiền toái cho khách hàng liên quan đến vận chuyển phế liệu.

6. Bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ các quy định và quy tắc về xử lý phế liệu để đảm bảo bảo vệ môi trường. Họ đóng góp vào việc bảo vệ tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

7. Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Khách hàng luôn đặt lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện của Công ty Phế Liệu Nhật Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy cho việc thu mua hoặc bán phế liệu tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai, Công ty Phế Liệu Nhật Minh là sự lựa chọn hoàn hảo. Hãy liên hệ với họ ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và trải nghiệm dịch vụ chất lượng của họ. Công ty này không chỉ giúp bạn tận dụng giá trị từ phế liệu mà còn đóng góp vào bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
 
Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 
Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh
 
Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Thu mua băng tải cũ

Thu mua băng tải cũ giá cao nhất thị trường hiện nay. Với nhiều năm kinh nghiệm nhận thanh lý băng tải cũ. Các loại từ loại băng tải lớn đến băng tải mini tận nơi. Ngoài thu mua băng tải cũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và khắp cả nước. Nhật Minh còn thu mua các loại phế liệu khác như sắt, thép, đồng, inox,… Anh chị có thể tìm hiểu bảng giá thu mua sắt phế liệu của chúng tôi theo liên kết. Bảng giá thu mua sắt phế liệu 2022 để mọi người có thể tham khảo ngay tại đây.

🔰Công ty thu mua Phế liệu Nhật Minh ✅ Chuyên thu mua phế liệu với giá cao, số lượng lớn. Tận nơi các loại phế liệu công nghiệp, phế liệu đồng, chì. Hợp kim, nhôm nhựa, giấy, máy móc cũ hỏng …
🔰Lịch làm việc linh hoạt✅ Chúng tôi làm việc 24h/ngày, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ. Giúp khách hàng chủ động về thời gian hơn.
🔰Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất✅ Công ty thường xuyên cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất để quý khách tham khảo.
🔰Báo giá nhanh, cân đo uy tín, thanh toán ngay✅ Nhân viên định giá kinh nghiệm, báo giá nhanh với giá cao. Cân đo phế liệu minh bạch, chính xác. Thanh toán 1 lần linh hoạt bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ thu mua phế liệu tại >>> CÔNG TY TNHH NHẬT MINH

THU MUA BĂNG TẢI CŨ

Băng tải tự động được hiểu như thế nào?

Băng tải tự động là thiết bị không thể thiếu. Trong quá trình hoạt động của các dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện nay. Băng tải tự động có chức năng nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa. Sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng. Giúp loại bỏ một số công đoạn không cần thiết trong quá trình sản xuất. Hiện nay, có rất nhiều công ty, xí nghiệp ưu tiên sử dụng các dây chuyền băng tải tự động. Để phục vụ vào sản xuất. Mục đích chính của việc sử dụng băng tải tự động. Là nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc, tiếp cận với hình thức tự động hóa. Và nâng cao chất lượng sản xuất, sản phẩm.

Vì sau khi thải loại, các công ty thu mua băng tải cũ. Công nghiệp phế liệu mua lại chúng với giá khá cao, nên chúng được ưu tiên dùng rộng rãi mà không sợ thua lỗ khi thanh lý.

Giải đáp: “Nhiệt độ nóng chảy của inox là bao nhiêu?”

 ⭐ Nhân viên đáp ứng tất cả mọi yêu cầu mà bạn đưa ra⭐ Khách hàng nhận ngay báo giá sau 10 phút
⭐ Hợp đồng mua bán phế liệu rõ ràng⭐ Công ty Nhật Minh với thiết bị cân – đo phế liệu hiện đại
⭐ Nhận vận chuyển tất cả mặt hàng phế liệu⭐ Thẩm định, đánh giá chính xác phế liệu
⭐ Dọn dẹp & giải phóng sạch sẽ mặt bằng⭐ Quyết toán chi phí cho khách hàng chỉ 1 lần duy nhất

Giải đáp: “Nhiệt độ nóng chảy của inox là bao nhiêu?”. Khi biết được chính xác thông số của nó, người ta sẽ dễ dễ vận hành & chế tạo để mang đến hiệu quả cao nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chuyên sản xuất kim loại hoặc những hợp chất kim loại thì từ khóa “nhiệt độ nóng chảy” dường như vô cùng cần thiết.

NHIET DO NONG CHAY THEP KHONG GI

Định nghĩa nhiệt độ nóng chảy là gì?

Nhiệt độ nóng chảy về một kim loại là khi chúng đạt đến mức nhiệt độ nào đó chúng sẽ bắt đầu quá trình biến đổi thể rắn qua thể lỏng. Qúa trình này được gọi là quá trình hóa lỏng của kim loại

Thay vì gọi là nhiệt độ nóng chảy, ta có thể gọi tóm gọn là nhiệt độ hóa lỏng hoặc điểm nóng chảy. Trong cơ khí, đặc biệt phải nói đến ngành đúc kim loại cùng với lĩnh vực luyện kim được xem là những ngành đang áp dụng quá trình hóa lỏng cho các kim loại nhiều nhất.

Giải đáp: “Inox có nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu?”

Inox – thép không gỉ là dạng hợp kim từ sắt & sẽ không bị biến màu hoặc bị ăn mòn ngoài môi trường tự nhiên dễ dàng như là những loại thép khác. Inox 304 có nhiệt độ nóng chảy từ 1400-1450 °C. Thế nhưng đối với các loại inox do chúng có thành phần hợp kim tạo nên bởi tỷ lệ khác nhau nên nhiệt độ nóng chảy mỗi loại cũng sẽ có sự khác biệt

Nếu đun đến đúng nhiệt độ nóng chảy inox thì kim loại sẽ bắt đầu quá trình tan chảy rồi sau đó từ từ chuyển từ dạng rắn thành dạng lỏng.

Vì sức chịu đựng của inox với độ bền cực cao và còn có khả năng gia công rất tốt. Ngoài ra còn hạn chế cả quá trình bị ăn mòn axit bị tạo ra. Nên đó là lý do giúp những sản phẩm được làm từ inox rất được ưa chuộng hiện nay

Quá trình nóng chảy của các loại inox 

Được tạo thành từ một hợp kim giữa sắt với khá nhiều loại kim loại khác nữa. Đối với hàm lượng kim loại khác đã phân chia nhiều dạng tương ứng như sau: 304, 316, 430, 210, 410, 420… Vì thế mà nhiệt độ nóng chảy inox các loại sẽ có giá trị khác nhau… Inox do có quá nhiều loại với sự tham gia các tỉ lệ thành phần hóa học cũng đa dạng. Nên mỗi loại có nét đặc trưng ở một số điểm và cụ thể nhiệt độ nóng chảy mỗi loại như sau.

 • Nhiệt độ nóng chảy của inox 304 thông dụng: 1400-1450°C (2552-2642°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy của inox 201: 1400-1450°C (2552-2642°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy của inox 316: 1375-1400°C (2507-2552°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy loại inox 310s: 1375-1400°C (2507-2552°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy loại inox 430: 1425-1510°C (2597-2750°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy loại inox 434: 1426-1510°C (2600-2750°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy loại inox 420: 1450-1510°C (2642-2750°F)
 • Nhiệt độ nóng chảy inox 410: 1480-1530°C (2696-2786°F)

Vì nó là loại hợp kim nên trong bảng thành phần của các loại inox có thể sẽ có các biến thể với hàm lượng rất nhỏ nhưng đôi khi cũng tạo nên sự chênh lệch ở nhiệt độ nóng chảy.

QUA TRINH NONG CHAY

Ảnh hưởng từ nhiệt độ nóng chảy của inox là gì?

Khi ở nhiệt độ khá cao thì có khá nhiều vật liệu sẽ bắt đầu bị giảm độ bền kéo. Với inox sẽ không phải trường hợp ngoại lệ. Ngay cả trước lúc chúng đạt đến đỉnh điểm nóng chảy thì inox đã không giữ hoàn toàn độ cứng và rất dễ bị uốn cong lúc đun nóng.

Chi tiết như một hợp kim tạo nên từ inox có 100% tính toàn vẹn cấu trúc ở 870 ° C (1679 ° F), nhưng 1000 ° C (1832 ° F) nó bị mất 50% tính bền kéo. Khi tải trọng lớn nhất trên bất kì ứng dụng nào làm từ hợp kim này 100kg thì sau cùng chỉ giữ được 50kg khi tiếp xúc qua nhiệt độ cao hơn.

Ngoài ra khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ tạo hiệu ứng khác đó là khiến cho inox dễ bị uốn cong hay phá vỡ. Khi ở nhiệt độ cao sẽ làm ảnh hưởng đến lớp oxit nằm ngoài bảo vệ giúp thép không gỉ và khiến cho nó gặp phải tình trạng bị ăn mòn nhanh hơn.

Nhiệt độ nóng chảy của vài thành phần phổ biến khác

Thông qua bảng nhiệt độ nóng chảy của dạng inox, chúng ta có thể thấy được nhiệt độ nóng chảy chỉ với inox đã rất phong phú. Bên dưới là một vài kim loại bạn cũng nên biết:

 • Nhiệt độ nóng chảy từ loại đồng là ở 1084 độ C
 • Nhiệt độ nóng chảy từ loại nhôm là ở 660 độ C
 • Nhiệt độ nóng chảy từ loại thép là ở 1425 – 1540 độ C
 • Nhiệt độ nóng chảy từ loại sắt khi: Rèn 1482 – 1593 độ C & lúc dẻo 1149 độ C
 • Nhiệt độ nóng chảy từ loại vàng là ở 930 độ C

NHIET DO NONG CHAY CUA THEP KHONG GI

Chắc hẳn qua bài viết trên, bạn đã nắm rõ được nhiệt độ nóng chảy của inox. Hi vọng qua đó sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và thông tin bổ ích trong tương lai. Xin mời bạn liên hệ đến công ty thu mua phế liệu Nhật Minh – đơn vị chuyên thu mua phế liệu inoxnhôm, sắt, hợp kim , chì, vải,….để nhận ngay bảng báo giá mới nhất

Thu mua phế liệuPhân loạiĐơn giá (VNĐ/kg)
ĐồngĐồng cáp155.000 – 400.000
Đồng đỏ135.000 – 300.000
Đồng vàng115.000 – 250.000
Mạt đồng vàng95.000 – 200.000
Đồng cháy125.000 – 235.000
SắtSắt đặc12.000 – 25.000
Sắt vụn10.00 – 15.000
Sắt gỉ sét9.000 – 15.000
Bazo sắt9.000 – 15.000
Bã sắt9.000 – 15.000
Sắt công trình9.000 – 12.000
Dây sắt thép9.000 – 12.000
ChìChì cục540.000
Chì dẻo395.000
Bao bìBao Jumbo70.000 – 90.0000 (bao)
Bao nhựa90.000 – 195.000 (bao)
NhựaABS25.000 – 60.000
PP15.000 – 40.000
PVC10.000 – 40.000
HI20.000 – 50.000
Ống nhựa12.000 – 15.000
GiấyGiấy carton5.000 – 13.000
Giấy báo13.000
Giấy photo13.000
KẽmKẽm IN50.000 – 95.000
InoxInox 20115.000 – 35.000
Inox 304, Inox 31635.000 – 65.000
Inox 410, Inox 420, Inox 43015.000 – 25.000
Ba dớ Inox10.000 – 18.000
NhômNhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất)55.000 – 85.000
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm)45.000 – 70.000
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm)25.000 – 55.000
Bột nhôm4.500
Nhôm dẻo35.000 – 50.000
Nhôm máy30.000 – 45.000
Hợp kimBăng nhóm15.000
Thiếc12.000
NilonNilon sữa12.000 – 20.000
Nilon dẻo15.000 – 30.000
Nilon xốp5.000 – 15.000
Thùng phiSắt110.000 – 160.000
Nhựa115.000 – 185.000
PalletNhựa95.000 – 230.000
NikenCác loại170.000 – 330.000
Linh kiện điện tửmáy móc các loại350.000 trở lên

Địa chỉ Công ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nhật – 0976446883 anh Minh ( 0933383678 – 0976446883 )

Email: phelieubactrungnam@gmail.com

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Phế liệu kim loại Nhật Minh

Trụ Sở: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM,
Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội,
Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội
Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng,
Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng
0933383678 (anh Nhật)
0976446883 (anh Minh)
phelieubactrungnam@gmail.com
www.phelieunhatminh.com
2,000 VNĐ – 1,500,000 VNĐ/kg

Sản phẩm phế liệu và giá cả

Sản phẩmGiá cả (VNĐ/kg)
Đồng75,000 đến 225,000
Nhôm34,000 đến 78,500
Sắt9,500 đến 40,500
Inox10,000 đến 88,000
Hợp kim41,500 đến 1,500,000
Niken178,500 đến 397,500

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Phế liệu kim loại Nhật Min chuyên thu mua phế liệu đồng, nhôm, sắt, inox, hợp kim, niken, thiếc, chì, kim loại.

Trụ sở chính :  14/18 Đường Ấp 6, Hưng Long, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Hotline: 0933383678 (anh Nhật) – 0976446883 (anh Minh)
 • Email :phelieubactrungnam@gmail.com
 • Website : https://phelieunhatminh.com/

Hệ thống chi nhánh – kho bãi

 1. Chi nhánh Tphcm: 1218/11 QL1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Chi nhánh miền Bắc: 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 3. Chi nhánh miền Trung: Số 14 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Sản phẩm phế liệu và giá cả

Sản phẩmGiá cả (VNĐ/kg)
Đồng75,000 đến 225,000
Nhôm34,000 đến 78,500
Sắt9,500 đến 40,500
Inox10,000 đến 88,000
Hợp kim41,500 đến 1,500,000
Niken178,500 đến 397,500

Sản phẩm thu mua

2023 Công ty TNHH Phế liệu kim loại Nhật Minh. Design by thu mua phế liệu
Translate »
zalo
zalo
0933.383.678 0976.446.883